We are the Internetz

Vi som vuxit upp med Internet har i regel en väldigt libertariansk syn på frihet. Internet ger nämligen ett medium för detta i praktiken, något som annars är sällsynt i den materiella världen.

Det är ingen slump att många av de främsta datorkunniga hackers etc. uttrycker libertarianska eller t o m anarkistiska åsikter. De lever i ett medium där detta är en självklarhet. Och makthavarna i sin tur är mest en störande detalj i det stora hela, eftersom deras försök till kontroll aldrig utgör något annat än just ett störningsmoment.

Försöket att censurera WikiLeaks resulterade i 1885 nya spegelsiter. We are WikiLeaks.

Samtidigt pågår kriget mot dem som vill kontrollera Internet. De har tidigare främst utgjorts av mediaindustrin, men nu är det också många politiker som i allt större grad själva ser sig hotade av ökad insyn och därför vill öka kontrollen av Internet. Anonymous, en idé snarare än en grupp individer, bekämpar dessa med virtuell krigföring. We are WikiLeaks.

Den som vill följa mer i detalj hur attackerna mot PayPal, Sarah Palin, VISA, Mastercard, mfl sett ut bör läsa denna blogg.

“In a free society, we are supposed to know the truth. In a society where truth becomes treason, we are in big trouble.”
Ron Paul