Super-hydrofobiska (vattenbortstötande) ytor

Genom att behandla en yta med laser har forskare skapat en extremt vattenbortstötande yta.

Det innebär att fukt inte kan fästa och kan därmed potentiellt användas för att skydda flygplan från isbildning, för att förhindra rost, eller bakterier som växer på fuktiga ytor.

Till skillnad från vattenbortstötande kemikaler som sprutas i en hinna över andra material, så slits inte det laseretsade mönstret bort med tiden, eftersom det är en del av materialet.