En webbsida för fattiga

Webbside-idé: En sida som riktar sig till fattiga människor, studerande, pensionärer och andra som har bristande resurser med konkreta tutorials på olika ämnen för hur man hanterar diverse olika problem som man ställs inför som fattig.

Guider för hur man lever som fattig:

Diagnoser, hur man får diagnos
Budgetplanering
Att söka lån
Att söka utbildning
Att söka bidrag
Mat – billiga recept
Appar som hjälper till med ekonomin
Att bo ihop
Att köpa begagnat
osv…

Vem vill va med?