hanna porträtt

gothbarbie.se

fria tankar för fria människor

Sida 1 av 41234

Politiskt feltänk

18 Jul 2012

Drogpolitik

Två läkare skriver föredömligt om hur nolltoleransen mot droger, med polisiära åtgärder prioriterade över vård, inte bara skapar större dödlighet bland brukare utan också leder till bristande rättssäkerhet och godtyckligt terroriserande av oskyldiga medborgare.

Flera länder i Europa har valt en betydligt mer human linje. I Portugal avkriminaliserades all personligt bruk av narkotika år 2001. Integritetskränkande åtgärder som att frihetsberöva och lagföra barn och ungdomar hör inte hemma inom narkotikabekämpning menar man. Det driver problematiska brukare under ytan dit varken vård eller sociala tjänster når. Genom att betrakta missbruk som en sjukdom istället för ett brott har man lyckats rädda tusentals liv. I en sammanställning som EUs drogorgan EMCDDA låtit göra år 2011 hamnade Sverige på åttonde plats bland länder med högst narkotikarelaterade dödsfall i Europa – långt över EU-snittet. Portugal fanns på plats nummer 26.

Källa: SvD

Frågan är vad man kan vänta sig när man har en kristdemokrat som socialminister?

KD ändrar sig om tvångssteriliseringar

18 Feb 2012

Politik

Äntligen har Kristdemokraterna kommit ut och sagt att man ändrar sig i frågan om att tvinga transsexuella till sterilisering för att kunna ändra juridisk könstillhörighet.

Det är mer än jag vågat hoppas på. Jag kan bara hoppas att någon av alla texter jag och andra skrivit i detta ämne på diverse debattsidor har haft någon påverkan.

Nu verkar resonemanget bakom varför de ändrat uppfattning ganska tomt i min mening. Iaf förstår inte jag riktigt hur deras resonemang går. Men det är mindre viktigt så länge dom röstar rätt och slutar sätta käppar i hjulet för en lagändring.

Vi menar att även om det finns argument mot att tillåta att personer som genomgår könskorrigerande behandling blir föräldrar i sitt gamla kön, så är dessa skäl inte tillräckliga för att motivera ett fortsatt krav på sterilisering. Särskilt inte som barnkonventionens krav om att barn har rätt till vetskap om sitt ursprung och att omvårdas av sina föräldrar synes kunna uppfyllas i dessa fall. Därför är det vår uppfattning att kravet på sterilisering vid könsbyte bör avskaffas.
DN

Det finns goda argument till varför man inte ska påtvinga transsexuella sterilisering.

Att juridiskt kön är en statlig och juridisk konstruktion och inte en social och att man därför kan definiera kön hur som helst, även inkludera transsexuella som kan få barn, t.ex.

Att det går frysa ner sperma i Danmark och därmed komma runt lagen, för den som har pengar nog, är ett mer pragmatiskt.

Att det är orimligt att kräva sterilisering för någon slags medicinsk hjälp, eftersom det är omoraliskt att bestämma vem som får skaffa barn och inte är ett tredje, mer humanistiskt.

Att steriliseringskravet strider mot mänskliga rättigheter är ett fjärde.

Kort sagt, det finns gott om goda skäl att avskaffa steriliseringskravet och få goda att behålla det. Jag vet inte om KD ännu greppat frågan eller om dom bara viker sig av politiska skäl eftersom dom inser att dom inte kan vinna i längden. Det spelar mig mindre roll. KD åker förhoppningsvis ur riksdagen i nästa val ändå.

Fortsättning på tvångssteriliseringarna

14 Jan 2012

Politik

Det har varit flera artiklar i media till följd av att frågan om tvångssteriliseringar återigen aktualiserats genom KDs jackpott i kohandlandet.

Läs också min senaste artikel på Newsmill.

Inga kristdemokrater är mina vänner

12 Jan 2012

Politik

Trots tidigare planer på att kringå Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna viker sig övriga partier i förhandlingarna kring avskaffat steriliseringskrav för transsexuella som vill göra ett juridiskt könsbyte.

I höstas fanns långtgående planer på att partierna i riksdagens socialutskott skulle ta ett eget initiativ för att slopa tvångssterilisering och på den vägen runda motståndet från KD och socialminister Göran Hägglund.

Men i förhandlingarna mellan socialdepartementet och de borgerliga ledamöterna i utskottet drog Hägglund det längsta strået.
SvD.se

Detta är ett svek mot oss transsexuella. Man fokuserar på teknikaliteter medan det grövsta övergreppet kvarstår.

En skam för ett modernt land som Sverige att man fortfarande kräver sterilisering för att godkänna en juridisk ändring som bara kan underlätta för någon som redan lever i sitt nya kön på alla sätt.

Kristdemokraterna stod med den gravida mannen på Pride i somras och log och nu står man kvar vid en lagstiftning som omöjliggör samma scenario i Sverige. Det är ett grovt hyckleri och det är stötande.

Kristdemokraterna ska ut ur riksdagen. Hota säga upp bekantskapen med alla som röstar på Kristdemokraterna i nästa val!

Andra om detta: Anna Troberg (pp), Frihetssmedjan, 2, 3

Update: Fp förnekar uppgörelse

Sida 1 av 41234