Fobin för kvinnans sexualitet

Att feministerna inte bryr sig om kvinnor utan egentligen styrs av en fobi för kvinnlig sexualitet, blir uppenbart om man granskar logiken i deras resonemang.

För i ena stunden så är det säljarna (företagen) som har makten, som får oss köpa saker vi ”egentligen” (enligt godtycklig standard) inte behöver eller vill ha. Vi som konsumenter med pengar är offer för ett kollektivt socialt tryck.

I nästa stund är det försäljaren av som är offer, kvinnan som desperat behöver pengar och är villig genomlida saker hon egentligen inte vill, för att få dom där pengarna.

Bestäm er?!!

Antingen har den som har pengar makt, eller så är det den utan pengar som har makten. Ni kan inte få både och. Ni kan inte i ena stunden säga att kvinnor är offer för att de luras köpa saker de inte vill ha och i nästa stund är offer för att de luras göra jobb de inte vill för att få pengar. Det är inte konsekvent. Det enda konsekventa i dessa resonemang är den sjukliga önskan och drivkraften att ständigt utmåla kvinnor som offer!

Att det handlar om just att till varje pris utmåla kvinnor som offer blir uppenbart bortom varje tvivel om vi för tydlighets skull gör tankeexperimentet att byta ut könet på offret ifråga. För det handlar aldrig någonsin om att killar är offer som säljer sex. Eller som är offer som köper saker de ”egentligen” inte vill ha. Det hade varit minst lika logiskt att utmåla män som konsumerar porr som offer för socialt tryck och att de tvingas jobba och göra saker de inte vill för att få ihop pengar så de kan köpa saker de egentligen inte vill ha. För att få sexuell bekräftelse.

För att inte tala om att porrindustrin som riktar sig mot homosexuella män alltid varit mer lönsam än den straighta, men aldrig någonsin problematiserats (utom möjligen av vissa sanslöst sjuka feminister, som försöker tvinga in sina vridna tankekonstruktioner genom att beskriva den passive mannen som en substitut-agent för den kvinnliga rollen).

Men män är ju inte offer, så det framstår ju som ett absurt scenario. Kvinnor däremot…

Verkligheten anropar

Först och främst, marxismen och vänstern överlag har en sjuklig fobi för pengar. Allt som rörs av pengar blir smutsigt. Den enda ädla drivkraften är den självuppoffrande önskan att göra tillvaron bättre för alla utom en själv. Pengar besudlar allt ädelt, i vänstermänniskans värld.

Nu är ju inte porrindustrin någon industri längre. Lika lite som skivindustrin är det. Det säljs helt enkelt ingen porr längre. Åtminstone inte som feministerna föreställer sig.

De som tjänar pengar på porr idag, gör det genom att förmedla porr gratis till konsumenten. Som Spotify, typ. xHamster, pornhub och en massa andra YouTube-liknande sajter med inriktning porr av olika genrer, tjänar pengar genom att samarbeta med dem som levererar material. Porren har alltid legat före andra underhållningsbranscher med att acceptera den oundvikliga tekniska utvecklingen. Och de har inte lagstiftarna till hjälp för att skjuta upp det oundvikliga genom att jaga konsumenterna med lagboken.

Förvisso, det finns fortfarande några bolag som spelar in porr och säljer den, i en avkrok av Los Angeles, kallad West Hollywood. Men det är så långt ifrån sina forna glansdagar, att kalla det för en industri verkligen är att göra våld på sanningen.

Idag är alla som gör porr egenföretagare. De promotar sig själva, för en skara mer eller mindre trogna fans. Ofta i kombination med live shows. Till detta finns förstås som i alla underhållningsbranscher en enorm mängd potentiella framtida stjärnor, som inte tjänar så mycket pengar och varav de flesta aldrig blir några välkända porrstjärnor. Man säljer prenumerationer till finsmakarna, som vill ha något utöver det enorma utbudet av gratismaterial som finns i överflöd.

Det är raka motsatsen till den objektifiering som feministerna talar om. Det är individen som sticker ut som kan göra pengar på sin sexualitet. Den som inte bara är ett anonymt ansikte i mängden. Fantasin om en specifik person, precis som skådespelarna i den vanliga filmindustrin.

Många gör dessutom porr utan att försöka tjäna pengar på det. Amatörer som helt enkelt tycker det är kul att dela sin sexualitet med andra, for the lulz.

Men min poäng är att det är inte fult att försöka tjäna pengar på något man tycker om att göra. Tvärtom. Det är skitbra. Och det förtar inte alls nödvändigtvis det roliga!

Den fula, primitiva sexualiteten

När man läser texter som de Feministiskt Initiativ sprider, så är det uppenbart att de här människorna delar en sjuklig, ångestdriven sexualsyn med islamisterna.

Sexualisering och objektifiering motverkar principen om människan som ett självständigt subjekt, och kan inskränka kvinnors möjlighet att värna sin kroppsliga integritet.

SvtDebatt

Jag vägrar låta mig definieras av vad jag gör i sexuella situationer. Min sexualitet är min och jag delar den med den jag vill. Oavsett det är min partner eller hela världen. Det gör mig inte till ett objekt för tid och evighet. Objektifiering och sexualisering är en självklar del av sexualitet och sexuella fantasier! Det är inget fel, fult eller destruktivt i detta, under de flesta omständigheter.

Sex är i grunden primitivt. Vår mest primitiva del av hjärnan styr vad vi attraheras av. Det är inte resultatet av en intellektuell konstruktion där vi värderar medvetet de egenskaper som en person besitter. Det är kurvor, muskler, biologisk fruktbarhet, goda gener och potentialet till frisk och livsduglig avkomma. Vi kan inte bli lesbiska på ren vilja, för att det vore mer ädelt och ideologiskt renlärigt, oavsett vad vissa galna feminister vill tro.

Bara i en feminist sjuka värld kan det vara önskvärt att intellektualisera sexualiteten till att handla om allt utom det instinktiva och primitiva. Det är att gå så långt ifrån verkligheten att den kampen  bara kan resultera i ångest och oro och ingenting konstruktivt överhuvudtaget.

För visst. Vi kan inte låta oss styras av rena instinkter. En god sexualitet hålls inom ramar för vad som inte bara känns bra för stunden, utan också kan ses tillbaka på med gott samvete efteråt. Men i stunden är det inte intellektuellt. Det är primitivt och instinktivt. Och det är naturligt att det är så, för utan detta hade vi inte förökat oss till att idag överhuvudtaget existera som art.

I upphetsningen och exstas ger vi oss hän till våra instinkter och det är ren objektifiering och sexualisering.

Är det detta feminister vill minska efterfrågan på? Vår sexdrift som art?

För det kommer förstås aldrig ske. Man kan inte förbjuda bort önskan att ha sex och se andra ha sex och därmed aldrig viljan att betala för detta. Betalningen är bara en metod, inte drivkraften i sig.

Utopia, bara en avrättning (till) bort

Kommunismen är full av exempel på att med lagen försöka tvinga verkligheten att anpassa sig efter ideologin. Det har aldrig någonsin resulterat i något gott. Idéen att man kan skapa en bättre människa genom lag är verklighetsvidrig. Den som vill se de mest absurda exemplen på vad detta leder till, bör se dokumentärer om The Great Leap, under Mao i Kina.

 

 • Gurkburken

  Mycket intressant blogginlägg.

  ”För visst. Vi kan inte låta oss styras av rena instinkter. En god sexualitet hålls inom ramar för vad som inte bara känns bra för stunden, utan också kan ses tillbaka på med gott samvete efteråt. Men i stunden är det inte intellektuellt. Det är primitivt och instinktivt. Och det är naturligt att det är så, för utan detta hade vi inte förökat oss till att idag överhuvudtaget existera som art.”

  Vad menar du med god sexualitet?

  Jag vill påstå att vi har ett gemensamt intresse av att reglera människors sexualitet för att uppnå eller bevara ett samhälle med fred och välstånd. Att lämna det till det personliga samvetet räcker inte, om det rör situationer där kostnaden för en annan människa och/eller samhället är större än den personliga kostnaden.

  • Jag menar att man ska vara fri att utöva sin sexualitet så länge det inte går ut över andra människor, inom rimliga gränser. Och att samma regler ska gälla alla.

   T.ex. tycker jag inte det är okej att man har sex på offentlig plats när det kan antas att andra människor kan påtvingas det.

   Sen finns det mycket jag kan tycka är olämplig eller omoraliskt, som jag ändå inte anser bör vara olagligt. Otrohet mm.

   Med god sexualitet, avser jag huvudsakligen att man inte t.ex. tvingar någon till något, dvs våldtäkt,

   Sen tycker jag inte samhället ska ta på sig ansvaret för konsekvenserna av ens handlande. Skaffar man barn man inte kan försörja så bör man vara tvungen adoptera bort dem, inte få försörjning så man kan bete sig oansvarigt och slippa konsekvenserna på alla andras bekostnad.

   • Gurkburken

    När du säger att otrohet inte bör vara olagligt inkluderar du också att otrohet inte ska påverka den bedragne makens förpliktelser mot den otrogne och den otrognes rättigheter? Är det inte bättre att avskaffa alla äktenskapliga rättigheter och förpliktelser i så fall?

    • Det bästa tycker jag vore om staten helt slutade involvera sig i civilrättsliga avtal mellan människor, så får var och en ingå avtal som man själv tycker är lämpligt. Vill man då till exempel villkora försörjningsplikt och förhållningsregler ang sex inom sin relation, så är man fri att göra det så länge det inte strider mot grundläggande negativa rättigheter (man kan inte förhandla bort rätten till sin egen kropp t.ex.).

     Men givet att vi har en äktenskapsbalk där staten lägger sig i levnadsformer och regler för detta, så bör det förstås vara helt könsneutralt och inte privilegiera någon part i målet. Om man bryter mot avtalet genom att t.ex. vara otrogen, om man lovat att inte vara det, så ska ju avtalet ogillas och då är förstås inte den andra parten heller skyldig att leva upp till sin del av avtalet, ex. försörjningsplikt.

     Det borde förstås inte heller vara lagligt att skaffa barn mot sin partners vilja och tvinga denne till försörjning. Det är ju att jämföra med en form av våldtäkt, i mina ögon.

     • Gurkburken

      Fast det du önskar är också en reglerad sexualitet, fast bara med en annan inriktning än den vi haft tidigare eller har idag. Människor önskar sig större sexuell frihet än deras nära och samhället kan bära. Någon form av reglering behövs. Förslagsvis en som främjar fred och välstånd. Sexuella relationer och familjebildning är också en form av marknad. Om vi genom lagstiftning och politik ändrar jämvikten mellan marknadens parter, så kommer det uppstå utbuds- och efterfrågeöverskott.Jag menar att alla framgångsrika samhällen fått till en sexualmoral och lagstiftning på området som utgjort en långsiktigt hållbar kompromiss på området, och att denna spelat en stor roll i detta samhälles framgångar.

     • Reglering behövs bara om man tar på sig ansvaret för de negativa konsekvenserna av andra människors handlingar. Jag förespråkar att vi slutar med det och låter idioter ta konsekvenserna av sina handlingar. Dvs man får försäkra sig och om man har ett beteende som ökar risken så ökar premien och man får själv betala för detta. Jag vill inte ha ett välfärdssamhälle, jag vill ha ett fritt samhälle där människors moral styrs av att de tvingas ta ansvar för sina handlingar, inte att de som sköter sig försörjer de som inte sköter sig, så de kan bete sig hur de vill utan att behöva betala för det.

      Jag gör skillnad på frivilliga regleringar och statligt påtvingade regleringar. Jag menar att staten inte har rätt att bestämma vad vuxna människor gör frivilligt med varann, men man ska också bära ansvaret för konsekvenserna av sina handlingar själv. Det är två sidor av samma mynt. Större frihet kan bara ske under större ansvar.

     • Gurkburken

      Ja, det är ju ett sätt att lösa det. Jag tror dock att det är svårare att få till praktiskt och opinionsmässigt än ett mer paternalistiskt/patriarkalt system. Det människor önskar sig är maximal frihet och maximalt stöd, som genom den lag om ensaminseminering som nu är på gång.

     • Ja, jag tycker barn ska ha rätt till minst två vårdnadshavare och det borde också vara standard att stanna hemma första två-tre åren med barnet. Helst skulle jag se att dagis inte användes alls.

      Det jag bryr mig om är att vårdnadshavarna har en stabil relation, om dom är gifta eller bara vänner bryr jag mig inte om.. Eller om man inseminerar sig och ens föräldrar också är vårdnadshavare, det funkar ju också. Poängen är att barnet ska ha en stabil tillvaro och inte skickas runt bland okända människor.

     • Gurkburken

      Ja, det skulle man ju kunna tro är en rimlig hållning som det skulle råda bred politisk enighet om, men det är precis tvärtom när man ser till den kommande lagen.

 • petermm

  Jag förstår inte problemet om man ej skadar andra.
  Okej om de som gör en viss typ av porr lider ( jag tänker på barn) då skall man ju givetvis inte att stödja det men annars hur skadas jag av X ev ”avvikelser”?