Sexsäljare rätt till sjukpenning

Det blir väldigt intressanta snurrigheter när man kriminaliserar ena halvan i försäljandet av en tjänst.

Försäkringskassan har fått förklarat för sig att sexsäljare har rätt till sjukpeng, precis som alla andra, eftersom deras verksamhet inte i sig är olaglig (bara köpandet av deras tjänst).

Länk: SvD

  • Kinkym54

    Tja, begriper inte poängen riktigt. Som egen företagare ska du ju ange inkomst. Inkomsten avgör ju ditt ersättningsbelopp. Det lår ju inte finnas någon bokföring/ kassaredovisning att tala om.
     Hur många skulle uppge den faktiska summan, som då naturligtvis ligger till grund för beskattning? Vem vill tjäna in dubbelt för att behålla hälften och  få rätten att e v kunna utnyttja förmånen till viss ersättning för inkomstbortfall i samband med sjukdom ? Klart det blir ju också några få kronor till den egna pensionen.
    Nä..då måste det ju vara bättre att försöka investera inkomsten / beloppet på egen pensionsförsäkring samt spara pengar .