Sexsäljare rätt till sjukpenning

Det blir väldigt intressanta snurrigheter när man kriminaliserar ena halvan i försäljandet av en tjänst.

Försäkringskassan har fått förklarat för sig att sexsäljare har rätt till sjukpeng, precis som alla andra, eftersom deras verksamhet inte i sig är olaglig (bara köpandet av deras tjänst).

Länk: SvD