Förvirrade kirurger eller journalister?

Jag vet inte vem som är mest virrig, men för läsare som inte är insatta i debatten är det knappast något som bidrar till klarhet när SvD skriver om en intervju med TS-kirurg Johan Rinder på Karolinska i STHLM.
Könskörtlar = Äggstockar/testiklar
Könsceller = Ägg/spermier

Bland transsexuella finns i grova drag två grupper (tre om man räknar de som inte behandlas alls); de som genomgår hormoniell behandling och de som genomgår könskorrigerande operation av underlivet.

Förvirringen verkar uppstå vid tanken att någon i grupp två vill behålla sina könskörtlar samtidigt som man ska genomgå en operation. Det sker såvitt jag vet aldrig och då talar jag förstås bara ur min subjektiva erfarenhet av att prata med massor av personer med transsexualism genom mötesplatsen för transsexuella, TS-forum.

Istället handlar det om dem i den första gruppen, de som får behandling med hormoner men som inte kan eller av någon anledning vill genomgå en könskorrigerande operation. Anledningarna kan vara många. Det kan handla om att man inte upplever att resultaten är så tillfredställande att man tror sig uppleva en livskvalitétshöjning i slutändan. Det kan handla om rent medicinska förhinder, som lätt att blöda eller allergi mot narkos.

Oavsett anledning kan många med transsexualism leva ett nära nog fullgott liv utan att genomgå operation, i takt med att samhället blir mer öppet mot könsöverskridare överlag och chansen att hitta en partner som flicka med snopp i dagsläget faktiskt inte är så dålig som innan Internets intåg. Den som tvekar på efterfrågan kan googla shemale.

Samtidigt blir man i regel steril av hormonbehandling och därför finns en önskan om att frysa ner könsceller för att bevara möjligheten att i framtiden kunna bli förälder. Detta är helt kompatibelt både med att könskorrigerande opereration såväl som att behålla könskörtlar.

Så vad är egentligen problemet?

Jo, någon jurist fick för sig att det var en bra idé att dra gränsen för den juridiska kvalificeringen av kvinnor vs män vid könskörtlar. Vilket i praktiken fått som konsekvens att transsexuella, för att kunna ändra sitt juridiska kön efter vad omgivningen och de själva upplever sig, tvingas kastrera sig. Dvs avlägsna sina könskörtlar på kirurgisk väg.

Många av oss uppskattar inte att behandlas som vildhundar som tvångskastreras för att förhindra vår fortsatta spridning, som nån slags kvarleva av idén om raslig renhet.

Vad vi vill är att kunna leva fortsatt med ”fel” könsorgan och könskörtlar, eftersom det inte finns starka medicinska skäl att avlägsna dem för att kunna ge hormoniell behandling och inga skäl alls att rent juridiskt definiera män och kvinnor efter just innehav av könskörtlar (som ju opereras bort också för biologiskt födda kvinnor och män vid ex. cancer).

Det är en fråga om kroppslig integritet.

För de som vill genomgå operation av underlivet är frågan ointressant. Jag har aldrig hört talas om någon som velat operera om sig och samtidigt behålla sina könskörtlar, det faller lite på sin egen orimlighet att ha två fungerande könsorgan samtidigt.

Det hade ju varit bra för alla, inte minst oss transsexuella, om journalisterna kunde sätta sig in någorlunda i ämnet innan man skriver något som bara bidrar till förvirring och drar upp ett högst hypotetiskt medicinskt scenario som en nyhet.

Källa: SvD