Massinvandringen blir liberalismens död

Borde jag inte som liberal vara för stor invandring, så att välfärdstaten kan krossas, lönespridningen öka och alla får en chans att bo vart de vill?

Jo, det kan man tycka. Och rent principiellt är jag för rörelsefrihet. Jag är också principiellt emot beskattning. Brydde jag mig inte om konsekvenser så hade jag ju tagit det jag kunnat och varit nöjd med varje steg mot ökad rörelsefrihet. Men dessvärre är jag inte riktigt så tunnelseende.

Förändringar på samhällsnivå sker i paradigmskiften över tid. Dessa grundas på idéer som när de väl etableras är svåra ändra, innan nästa skifte sker. När så sker så är det alltid för att det är omöjligt att inte ändra sig, inte för att folk helt plötsligt ändrat åsikt. De flesta ändrar nämligen inte åsikt. De bara dör.

Därför är idén om att liberalism är bra, viktigare än de enskilda liberala frågorna. För om liberala idéer uppfattas generellt som något bra, så kommer förändringen mot ett liberalare samhälle ske över tid. Om liberalism uppfattas som något dåligt, så kommer andra alternativ premieras när verkligheten tvingar fram förändring.

Det är inget fel på idén att människor ska ha rätt att bo var dom vill (så länge de inte bosätter sig på någon annans mark utan lov), precis som det inte är något fel på idén att människor ska få ha sex med vem de vill (så länge de inte tvingar någon annan till att delta). Men om idén att rörelsefrihet förknippas med dåliga konsekvenser, så kommer det spela liten roll om dessa konsekvenser beror på rörelsefriheten eller på något helt annat. De djupare sambanden är det få som ser, även när det finns mitt framför ögonen på oss. Folk är för emotionellt investerade i sina favoritförklaringsmodeller, för att vilja ompröva dem. I synnerhet när de har investerat i social samhörighet som bygger på denna gemensamma övertygelse. Och ännu mer så när det finns en enad bild om att detta är kopplat till en identitet som är god. Det är därför sakliga argument aldrig biter på emotionella människor. De vet att de är goda och du är ond. Därför är allt du säger fel per definition. De bryr sig mer om vem som säger något, än vad som sägs. För det är det enda som egentligen spelar någon roll för dem. Samhörigheten med de goda.

Nu till själva poängen med det här inlägget.

Om vi har massiv invandring, argumenterad för och stolt förknippat med identiteten ‘liberal’ och detta leder till kollapsen av den välfärdsstat som de flesta svenskar vågar jag påstå, upplever som höjden av godhet, faktiskt det bästa som mänskligheten någonsin skapat. Då kommer inte liberalismen överleva kampen om samhörigheten med det goda.

När stor invandring leder till olyckliga konsekvenser för de flesta människor, så att detta inte längre förknippas med godhet, utan med ondska. Då spelar det ingen roll om välfärdsstaten ändå hade kollapsat därför att den bygger på premisser som gör den långsiktigt ekonomiskt omöjlig.  Det sambandet är det få som förstår.

Konsekvenserna som drabbar var och en högst påtagligt förstår de dock. Och de kommer inte vilja veta av något som associeras till liberala ideer. Vilket kommer ha negativ inverkan på alla försök att ytterligare styra samhället i frihetlig riktning. ”Det där är en fin idé, men vi vet vad det leder till i verkligheten” kommer folk säga. Och bara de riktigt djupt engagerade kommer ens vara intresserade av att diskutera orsakssamband.

Därför är jag emot massinvandring. För att om det inte föregås av en nedmontering av välfärdsstaten utan istället tvingas på en befolkning som fortfarande är övertygad om välfärdsstatens förträfflighet. Så kommer den förlora. Välfärdsstaten kanske inte överlever i sin nuvarande form, men den kommer överleva som idé. Och idéer dör inte. Människor dör. En hel ny generation som inte vill veta av denna liberalism kommer ha större inverkan på samhällsutvecklingen än några debattartiklar.

Läsvärt