Floskler framför lösningar

GODMORGON, SOVIT GOTT? – Det viktiga i Sverige är inte att ha lösningar som funkar i praktiken. Nej det viktiga är att säga rätt ord, så du framstår som god. Och alla försiktiga invändningar av mer praktisk natur, förstör ju bilden av att det bara handlar om att vilja vara god och att alla som protesterar därför är onda.

Under temat ”Godmorgon, sovit gott?” har jag återupprepade gånger uppmärksammat artiklar som aldrig hade publicerats innan valet, eftersom de inte följer principen att inte ifrågasätta flummig invandringspolitik med goda avsikter med praktiska invändningar av kritisk natur.

Miljöpartiet är mästare på godhetscharader. Det börjar med partiets namn och fortsätter med varenda förslag som partiet lägger fram. Ju mer diffust och ju fler floskler och plattityder, desto bättre. Vi ska alla läsa in den goda avsikten och överlämna åt välvillig fantasi hur detta i praktiken ska införlivas.

”Vi tycker att det är viktigt att de får rätt till utbildning. Regeringen har som löfte att barnkonventionen ska bli svensk lag och en av de viktigaste principerna i barnkonventionen är alla barns rätt till utbildning. Sverige ska inte vara ett land som är en del i den diskriminering mot romer som förekommer, bland annat genom att de inte får tillgång till skola.”

DN.se

Eftersom Miljöpartiet nästan aldrig haft någon makt, så har man inte behövt stå till svars för sina flummiga förslag, utan det enda som återstår är känslan av en serie välvilliga förslag, där Miljöpartiets image som ”det goda partiet” kvarstår, men inget av kritiken.

Nu är det slut på det. Som en del av regeringen kommer förslagen att granskas i detalj och det räcker inte längre att bara presentera flummiga välvilliga plattityder om att ”alla barn har rätt till skola”, eller något annat genererat av floskelmaskinen enligt formeln X har rätt till Y för ett bättre Z.

Nationen är grunden för demokratin.
Nationen är grunden för välfärdsstaten.

Vill man upplösa dessa och ändå ha både folkligt inflytande och välfärdslösningar så behöver man presentera ett trovärdigt alternativ, annars kommer åtgärder leda till misslyckanden som skapar en motreaktion av det folk känner till – nationalism.

Det är därför jag som libertarian inte jublar av lycka när liberaler raserar välfärdsstaten och nationen med okontrollerad massinvandring. För även om det på kort sikt raserar välfärden och nationen så sker det inte under kontrollerade former med en naturlig utveckling av privata alternativ. Så associationerna folk får till liberal politik blir arbetslöshet, konflikter, utanförskap och otrygghet.

Det är att låta ändamålet helga medlen och det är kortsiktigt. Det bäddar för ökad nationalism och protektionism i förlängningen. Det ger inte ett mer liberalt samhälle. Det ger motsatsen.