Floskler framför lösningar

GODMORGON, SOVIT GOTT? – Det viktiga i Sverige är inte att ha lösningar som funkar i praktiken. Nej det viktiga är att säga rätt ord, så du framstår som god. Och alla försiktiga invändningar av mer praktisk natur, förstör ju bilden av att det bara handlar om att vilja vara god och att alla som protesterar därför är onda.

Under temat ”Godmorgon, sovit gott?” har jag återupprepade gånger uppmärksammat artiklar som aldrig hade publicerats innan valet, eftersom de inte följer principen att inte ifrågasätta flummig invandringspolitik med goda avsikter med praktiska invändningar av kritisk natur.

Miljöpartiet är mästare på godhetscharader. Det börjar med partiets namn och fortsätter med varenda förslag som partiet lägger fram. Ju mer diffust och ju fler floskler och plattityder, desto bättre. Vi ska alla läsa in den goda avsikten och överlämna åt välvillig fantasi hur detta i praktiken ska införlivas.

”Vi tycker att det är viktigt att de får rätt till utbildning. Regeringen har som löfte att barnkonventionen ska bli svensk lag och en av de viktigaste principerna i barnkonventionen är alla barns rätt till utbildning. Sverige ska inte vara ett land som är en del i den diskriminering mot romer som förekommer, bland annat genom att de inte får tillgång till skola.”

DN.se

Eftersom Miljöpartiet nästan aldrig haft någon makt, så har man inte behövt stå till svars för sina flummiga förslag, utan det enda som återstår är känslan av en serie välvilliga förslag, där Miljöpartiets image som ”det goda partiet” kvarstår, men inget av kritiken.

Nu är det slut på det. Som en del av regeringen kommer förslagen att granskas i detalj och det räcker inte längre att bara presentera flummiga välvilliga plattityder om att ”alla barn har rätt till skola”, eller något annat genererat av floskelmaskinen enligt formeln X har rätt till Y för ett bättre Z.

Nationen är grunden för demokratin.
Nationen är grunden för välfärdsstaten.

Vill man upplösa dessa och ändå ha både folkligt inflytande och välfärdslösningar så behöver man presentera ett trovärdigt alternativ, annars kommer åtgärder leda till misslyckanden som skapar en motreaktion av det folk känner till – nationalism.

Det är därför jag som libertarian inte jublar av lycka när liberaler raserar välfärdsstaten och nationen med okontrollerad massinvandring. För även om det på kort sikt raserar välfärden och nationen så sker det inte under kontrollerade former med en naturlig utveckling av privata alternativ. Så associationerna folk får till liberal politik blir arbetslöshet, konflikter, utanförskap och otrygghet.

Det är att låta ändamålet helga medlen och det är kortsiktigt. Det bäddar för ökad nationalism och protektionism i förlängningen. Det ger inte ett mer liberalt samhälle. Det ger motsatsen.

 • Leman Russ

  Så vitt jag vet är det redan olagligt i Sverige att inte låta sina ungar gå till skolan. Och om man skriver in i svergies lag ‘barnkonventionen’ speciellt där den upger alla barns rätt till utbildning. Så blir Sverige tvungen att invadera andra länder som inte upphåller konventionen för att upprätthålla den ‘nya svenska’ lagen. Men vad ska man göra emot tom retorik. Vi får se vad MP gör, de har redan börjat med Kaplan så man kan bara undra.

  • Njae, jag är osäker om det är applicerbart på tiggarna för dom är ju inte bofasta och skrivna i Sverige, utan dom är ju här under EUs direktiv som ger dem rätt att uppehålla sig här och söka jobb i tre månader utan tillstånd, sådant som man förr behövde ha tillstånd för innan man kom in i landet. Du kan ju åka och semestra i andra länder utan att dina barn behöver gå i skola där, även om de har skolplikt osv. Reglerna för skolplikt gäller för de som är bosatta i Sverige, inte för de som är här tillfälligt.

   Sen gäller bara svensk lag på svensk mark. Hur övriga världen agerar spelar ingen roll alls för det är inte vår mark att styra över. :D

   • Leman Russ

    Nä Svensk lag gäller var Sverige vill tillämpa det, vilket är på Svensk mark. T.e.x Fransmännen ser sitt lag som universell, så en Fransk medborgare ska (enligt de, och de har tillämpar det med våld, det var ett tag sen sist men ändå) alltid dömas enligt Franks lag oavsett var de befiner sig i världen. Vilket gör rent teknisk sätt en sådan inlägg i Svensk lag sverige skyldig till att se till att ALLA barn har rätt till utbildning. bara en rolig detalj när politiker säger att de vill skriva in FN stadgar in i Svensk lag :P

    Har jag missupfattat direktivet, jag hade för mig att alla EU medborgare har tillstånd att vara i vilket EU land de vill (om de är 100% med i Schengen) hur länge de vill om de inte lastar de offentliga system dvs inte ber/ansöker om Sos-bidrag eller liknande. Det är folk som visa/asyl i en utav schengen länderna utan att ha det landets nationalitet som bara har 90 dagaras uppehålls tillsånd i övriga Schengen länderna. Och förutom det, så har de till skillnad från turister rätt till att söka jobb, vilket är det centrala.

    Hursomhelst om de kommer med barn och inte skriver in sig (vilket är olagligt) och ägnar sig åt tiggeri vilket oxå är olagligt. Tror någon att de kommer att respektare lagen om att skicka sina barn till skolan, om man ens kan skriva ett sådant lag.

    som sagt tidigare vi får se vad MP gör

    • Nej, så är det inte. Den lag gäller som är där man befinner sig. Om du begår ett brott på svensk mark så döms du här enligt svensk lag. Om du begår ett brott i ett annat land så döms du enligt det landets lag. Om du försvinner därifrån innan du dömts, så kan du begäras utlämnad och finns det utlämningsavtal så sker detta enligt de regler som det avtalet deklarerar. Om det inte finns utlämningsavtal så är det något jag förmodar att man hanterar på diplomatisk väg länderna emellan. Exempelvis så har inte Singapore utlämningsavtal med USA, därför kan Snowden bo på deras Ambassad i UK. Ambassaden lyder under ägarlandets lag och anses vara en del av det landet som den tillhör.

     Om du som svensk i ett annat land begår en handling som inte är olaglig i det landet, så finns några undantag där man anser att detta är straffbart oavsett var i världen det sker, när du återvänt till Sverige (förutsett att man kan bevisa brottet förstås) men det är inte grundregeln och det är ett undantag som har väldigt mycket problem med sig. Dit hör t.ex. sexuella övergrepp på barn. Jag vet inte om det finns fler undantag, men de är mycket få.

     Därför finns t.ex. Svenskar i USA som begått brott och som dömts för dem i USA och får sitta av straffet i USA. Ibland kan de utlämnas och få avtjäna sitt straff i Sverige, men det sker långtifrån alltid.

     Irakier och andra medborgare som begår brott i Sverige får avtjäna straffet här.

     Om du begår ett brott i USA och flyr till Sverige, så kommer USA begära dig utlämnad och då kommer Sverige lämna ut personen till USA, om inte personen anses riskera dödsstraff, då sker det inte, eftersom vi inte utvisar folk till länder med dödsstraff, för det anses strida mot mänskliga rättigheter.

     Och ibland gör man undantag från sånt med, t.ex. när man överlämnade Egyptiensvenskarna till USA och lät dem bli torterade…

     • Leman Russ

      Det är som du säger, men om man tar ditt exempel på folk Sverige inte utlämnar till USA pga av att det anses strida mot mänskliga rättigheter. Så lagligt, (inte praxis) så har USA en argument för att invadera Sverige och kalla det en polis aktion som t.ex. i Korea, men detta leder till krig. Hur somhelst så är det inte så det funkar, men min poäng är om man skriver in FN stadgar i Svensk lag, så blir Sverige laglig bunden till att uppräthålla lagen i hela världen pga av ordvalet FN stadgar har. Men det skulle i bli en sådan lag som att kungen teknisk sett är öb för försvarsmakten, alltså ingen skulle tillämpa den.

      Och så vitt jag vet så är Fransmännen de som är mest jobbiga med den där lagligla aspekten när det gäller civil rätt. Kriminel rätt vet jag faktiskt inte hur de hanterar. Sjöfarts rätt t.e.x (när man överklagar) avgörs ca 90% av engelsk rätt väsende.

      But i digress…

      Så om 4 år kan man se vad som MP faktist har gjort, och om de forsätter som nu, så ser det inte ljust ut för de.

     • Jag kan mycket väl tänka mig att Frankrike har knäppa idéer eftersom det är en nation av idioter. XD

    • Ett tillägg: Jag vet att USA begär skatt från amerikaner som inte bor i USA, men jag känner inte till att detta skulle gälla några andra lagar och självklart inte personer som inte är amerikaner.

     Däremot så använder man krigslagar mot terrorister efter 9/11, vilket är problematiskt, eftersom terrorism är ett polisiärt brott, inte krigshandlingar. Där har USA ensamma valt att omtolka de begreppen, för att man ansåg sig ha rätt att göra det utifrån sina egna intressen, med Al Qaida osv, när Afghanstan vägrade lämna ut de ansvariga. Man tänkte inte låta skurkstater skydda terrorister, så man använde krigsprinciper mot terrorgruppen, vilket var mycket kontroversiellt. En av anledningarna att man är så kritisk mot Guantanamo t.ex. Eftersom man håller folk inlåsta utan att åtala dem för brott. Det strider mot internationella avtal och mänskliga rättigheter.