Veckans Brott om Hedersvåld

”Kring 100 000 kvinnor drabbas av hedersförtryck” säger Leif GW Persson i Veckans Brott. Han säger också att det beror på en kulturell konflikt mellan primärt muslimer och de värderingar som finns i det svenska samhället kring kvinnors rättigheter.

Även vissa ortordoxa kristna grupper från mellanöstern har stark hederskultur, främst Syrianer.

Det här är naturligtvis ett jättestort jämställdshetsproblem, långt viktigare än genusneutrala dagis och liknande fjantigheter. 100 000 kvinnor som inte ens äger rätten till sin egen sexualitet. Även pojkar drabbas, dels genom att tvingas bevaka sina systrar, dels om de själva avviker pga sexuell läggning eller liknande.

Samhället vågar inte ta i problemet pga risken att utpekas som invandringskritiker och rasister, men det är faktiskt något man får svälja och helt enkelt låta bli att böja sig för. Det här måste tas på allvar. Feministerna har ett stort ansvar i detta och politikerna i att sätta svenska värderingar och utbildande av nykomna invandrare på kartan.

Bor man i Sverige måste man följa svensk lag och ta till sig svenska värderingar. Dit hör en självklar rätt att som individ äga sin sexualitet. Den familj som flyttar till Sverige har sagt upp sin rätt till att leva med hederskultur. Det måste man våga säga och stå upp för.