Varför västvärlden går mot fascism

Nationalsocialism, eller fascism som vi också känner den under, innebär att stat och företag går samman.

För företag är det ekonomisk vinning att lägga pengar på att stödja politiska företrädare eftersom politiker ger till sig själva och sina vänner och tar ifrån sina motståndare.

Vi medborgare luras tro att vi ständigt är i kriser och särskilda omständigheter för att ge allt mer makt till staten. Men stämmer det verkligen historiskt sett?

Stefan Molyneux talar om sanningarna som politikerna önskar du inte kände till.

httpvh://www.youtube.com/watch?v=rUEa-rqfo9o