Vad har jag emot invandring?

Mitt problem som liberal är inte invandring per se. Jag tycker alla människor som individer ska vara fria att resa, bo och arbeta var man vill i världen, inklusive Sverige. Låt alla som vill komma hit är min grundpremiss. Men den idén är fullständigt inkompatibel med välfärdsstaten och Sverige måste välja.

Idén om välfärdsstaten bygger på att minska klyftorna genom att erbjuda alla människor utbildning så att de flesta kan få jobb som ger skattepengar som finansierar välfärdsstatens skola, sjukvård, pensioner osv.

När Sverige tar emot stora grupper av outbildade människor som lever på välfärdsstaten men aldrig kommer bidra till dess intäkter, så dräneras ekonomin och systemet blir ekonomiskt ohållbart.

Invandring per se är inte ett problem. Problemet är den artificiella efterfrågan på invandring som staten skapar genom att subventionera uppehället här för grupper av människor som annars aldrig hade begett sig hit.

Somalier vill helst till Sverige och kommer hit i störst antal i hela Europa. Anledningen är vår frikostighet. Den efterfrågan beror inte på att vi har en arbetsmarknad som erbjuder en möjlighet för karriär, värderingar som känns bekanta och trygga, utan på att vi naivt tror på varenda lögn desperata människor säger för att få leva ett liv på svenska skattebetalares bekostnad.

Varför ålderstesta människor som vill prövas som barn med alla privilegier det innebär om man naivt tror att ingen skulle utnyttja detta för egen vinnings skull?

Varför sätta in krav på försörjning för stora U-landsfamiljers återförening om ekonomi inte får vara en faktor när politikers välvilja prövas av verkligheten?

Men verkligheten ändras ju inte för att politiker vill vara frikostiga med andras pengar. Människor som saknar utbildning kommer inte komma ifatt bara för att man inte låtsas om problemet och stoppar dem i klasser med jämnåriga.

httpvh://www.youtube.com/watch?v=_LvZgA7RLtY

Visst kan man vara frikostig och ta emot asylsökande som aldrig kommer annat än kosta pengar. Men det är rimligtvis något som då ska ställas i proportion till de andra utgifter som samhället har och öppet redovisas. Det skapar inte främlingsfientlighet om politikerna har rätt i att svenska folket vill stå för denna frikostighet. Så varför görs det inte?

Sanningen är naturligtvis den att det finns ett stort glapp mellan politikers välvilja och medborgarnas betalningvilja. Det dimper ner en räkning i brevlådan och svenska folket undrar vad dom får för valuta för sina pengar. Skola som blir sämre, ökade våldsbrott, hatbrott mot judar, konflikter mellan olika gruppers kulturella syn på rätt och fel osv.

Politikerna behandlar medborgarna som mindre vetande barn som ska stå för notan men inte tillåts sätta sig in i vad dom betalar för. Det litar inte politikerna på att vi klarar av utan att bli rasister allihopa.

Är det någon som på allvar tror att den utvecklingen kommer fungera i längden utan att människor protesterar genom att rösta på de alternativ som erbjuder förändring?

SD kommer öka till det dubbla i nästa val, eftersom det är det enda parti som erbjuder ett alternativ.

Det måste fram ett liberalt alternativ som vågar kritisera välfärdsstaten och som överlåter frikostigheten att ta hand om mindre lyckligt lottade människor från övriga världen på frivilliga initiativ eller i sådan liten grad att det inte på allvar belastar landets ekonomi.

I brist på sådant alternativ så ser jag ingen anledning att rösta på något parti i näst val. Jag är inte konservativ och jag är inte nationalist. Men jag tänker inte heller bidra till att den här utvecklingen fortsätter. Tänker du?