Ökade sexköp med hårdare straff

Man beslutade i den senaste utvärderingen av sexköpslagen från 1999 att höja straffen, eftersom lagen inte fungerat som avsett.

Nu visar det sig att ”trots” högre straff så ökar bara sexköpen. Det här hade ju föranlett en sansad människa att ifrågasätta hela lagen som idé. Kanske kriminalisering av sexköp helt enkelt inte fungerar för att minska sexköpen?

Men eftersom det är politiker vi pratar om och de bara har ett verktyg i lådan så kommer dom förstås ignorera verkligheten och slå ännu hårdare med sin älskade hammare.

Metro: Sexhandel tillbaka på samma nivå