Migrationsdomstolen har problem att tolka lagen

Migileaks är uppe igen och rapporterar om i de flesta människors ögon förmodligen mycket märkliga domar där man ger folk uppehållstillstånd utan rimliga skäl. En frikostighet som sker på skattebetalarnas bekostnad i nån slags missriktad välvilja och önskan att rädda hela världen.

– Avpixlat