”Man byter inte värderingar när man kommer till Sverige”

Intressant reportage om hederskultur och hur invandrare från hederskulturer inte byter värderingar bara för att de kommer till Sverige.

Det är precis samma resonemang som jag själv fört. Man kan inte se bara den individuella gärningsmannen när det är ett kollektiv som uppmanar till och rättfärdigar brottet. Det rör sig inte om en enskild sjuk människa, utan om värderingar som är kulturella och som vissa grupper helt enkelt baserar sina liv på.

Därför måste hederskultur bemötas på bred front och ses av samhället som ett problem bortom individen.