Kulturellt motiverat våld

Jag har diskuterat mycket i Liberaldemokraternas forum på Facebook på sistone kring huruvida det finns en skillnad på våld som sker av kulturella skäl och våld som sker därför att det alltid finns individer som är dumma i huvudet och som vill använda våld.

Jag är av den fasta övertygelsen att kulturen kan skapa våld om det finns ett socialt tryck omkring en för att utföra våldsamma handlingar. Därför är det ett större problem än att den enskilda personen väljer att ta till våld, när en hel kulturell gruppering har åsikter om att vissa fenomen är legitimt att bemöta med våld.

Det finns många kulturer som av olika skäl anser att våld är okej i vissa sammanhang. En man som har sex med en annan man ska till exempel dö, inte bara för att religionen påbjuder det, utan för att lagstiftningen ser ut så i ett stort antal afrikanska länder.

På samma sätt anser många att kränkningar av religion är en handling som ska straffas med döden, eller åtminstone väldigt hårt. Såhär har det sett ut även i västvärlden förr i tiden. Men vi anser oss bättre därför att vi inte längre straffar homosexualitet med döden och inte längre förbjuder folk att kritisera religion genom hädelselagstiftning (även om det på senare tid återkommer i några länder, tragiskt nog).

Dessa länder och kulturer har naturligtvis precis som Sverige sina sanningar och sina uppfattningar om rätt och fel. Det räcker att åka till Storbritannien eller Frankrike för att det ska vara fullt acceptabelt att på gatan örfila sitt barn, som en del i en god uppfostran. I Sverige är detta otänkbart och likställt med misshandel.

På samma sätt är det i vissa länder fullt acceptabelt att skära bort förhuden på sina söner eller blygdläpparna på sina döttrar, som en del av uråldriga religiösa traditioner.

Lika självklart är det att den som har sex med en person av samma kön ska dö, att pappan i familjen är den som bestämmer vem döttrarna gifter sig med osv.

Dessa åsikter ändras självklart inte bara för att man flyttar till Sverige. I synnerhet inte när man inte umgås med svenskar, följer svensk media och känner ett socialt tryck omkring sig som påbjuder att misshandel av barn är fel oavsett syfte.

Lagstiftningen ska givetvis bara döma individen för sina individuella handlingar, men problemet måste ses i bakgrund mot det sociala sammanhang som det uppstår. Därför är hedersvåld ett större problem än det individuella fallet och det måste erkännas och bemötas på det sättet.

Att vägra tala i dessa termer är att ignorera elefanten i vardagsrummet och det betyder att om endast Sverigedemokraterna erbjuder en lösning så är det dem folk som upplever detta som ett problem kommer rösta på.

Nu senast ser vi hur kulturellt motiverat våld utövas i Irak, där man stenar (ett oerhört primitivt straff) ungdomar som klär sig emo, något som uppfattas som satanistiskt beteende.