”Invandring” och andra begrepp

Det är lätt att använda sig av för svepande generaliseringar när man talar om invandring, vilket gör det lätt att avfärda argument som felaktiga. Vissa begrepp bör man helt och hållet undvika, eftersom dom är allt för svepande och vida.

”Invandring” är ett sådant ord. Med invandring inkluderas varenda människa som inte är född i Sverige och som kommer hit för att leva. Finnar, amerikaner, somalier och thailändare. Alla invandrare men knappast lika på något annat sätt vad gäller kultur, arbetslöshet osv.

”Utomeuropeisk invandring” är också allt för svepande. Thailändare är utomeuropeiska invandrare, amerikaner också, liksom afghaner.

”Invandring från MENA-området” är mer specifikt, men även här finns stora variationer. Utbildningsnivån hos den generella irakiern eller iraniern är t.ex. betydligt högre än den generella somaliern eller afghanen.

När man talar om problem med invandring finns huvudsakligen två områden att fokusera på. Det ena är kulturella skillnader, det andra är utbildningsskillnader. Bägge dessa spelar en betydande roll för integrationen.

Iranier som har en kulturell identitet med tydligt avstånd från araber, med generellt sett god utbildning och mer västerländska värderingar, i synnerhet bland yngre generationer, tenderar t.ex. inte att alls ha samma problem med jobb och integration som en irakier med arabisk identitet, konservativa värderingar med klantillhörighet, hederstänkande etc. även om de bägge har samma nivå av utbildning.

Irakier i Sverige har en arbetslöshet på över 70%. Källa: SR P4

På samma sätt är det svårt jämföra ovanstående med en thailändska som kommer till Sverige genom giftermål med en svensk man och har en kulturell bakgrund som även om den sätter familjen i första hand, inte skiljer sig så vansinnigt radikalt från den svenska i värderingar överlag. Hon lär sig i regel språket snabbt och får jobb och försörjning genom ett entreprenörskap som är högt i dessa grupper.

Kort sagt, man gör sig själv och diskussionens saklighet en otjänst om man talar i för generella termer och för svepande om folkgrupper med väldigt olika kulturella drag och förutsättningar för lyckad integration.

De grupper som har svårast integrera sig är naturligtvis de som saknar både utbildning och kultur som befinner sig milslångt ifrån den svenska. Här finns somalier och afghaner som två stora grupper.

Följande finns att läsa hos migrationsverket i deras avsnitt om Somalia:

[…] De flesta somalier bor dock på landsbygden eller i små städer. Landet är glest befolkat.

60 procent av befolkningen är nomader som livnär sig på boskapsskötsel. Den övriga befolkningen lever av jordbruk, men det finns också en liten del som försörjer sig på handel, industri, fiske, hantverk eller genom att tjänstgöra i miliser.

Ungefär 45 procent av somalierna är under 15 år och 3 procent är över 65 år. Medellivslängden för män är 48 år och för kvinnor 51 år. Varje kvinna föder i genomsnitt 6,7 barn.

[…] Knappt 50 procent av männen är läskunniga och cirka 25 procent av kvinnorna.
– Migrationsverket

Somalier i Sverige har en arbetslöshet på 82%. Källa: SR P4

Tittar vi på Thailand så ser vi att motsvarande statistik är följande:

Befolkning i städer 32,9 Procent
Befolkning över 60 år 11,3 Procent
Befolkning under 15 år 13 656,5 1000
Befolkningsantal 63 003 Antal invånare
Befolkningstäthet 122,79 Inv. per km2
Förväntad levnadsålder 69 År
Förväntad levnadsålder för kvinnor 75 År
Förväntad levnadsålder för män 66 År
Summerad fruktsamhet 1,9 Antal barn per kvinna i genomsnitt
Arbetslöshet bland unga män 3,7 Procent
Arbetslöshet bland unga 4,3 Procent
Arbetslöshet bland unga kvinnor 5,1 Procent
Läs- och skrivkunnighet bland unga 98,1 Procent
Analfabetism 4,0 Procent
Globalis.se

Givetvis ger detta generellt en helt annan förutsättning för integration.

Dessa skillnader mellan olika grupper försvinner givetvis mer och mer efter varje generation, men ju sämre integration och ju större kulturell skillnad, desto fler generationer tar det. Redan idag går 30% av gymnasieungdomar ut skolan med ofullständiga betyg. En grupp som knappast minskar när tillflödet av barn med föräldrar utan längre utbildning ökar drastiskt ihop med invandring från underutvecklade länder.

Det hjälper naturligtvis inte heller integrationen när muslimer uttryckligen värderar ett avståndstagande från vad man upplever som ”västerländska värderingar” och synsätt på sexualitet, abort, kvinnors rättigheter och vill kräva särskild utbildning för ”muslimska” [sic!] barn.

Detta bör naturligtvis kraftigt motverkas av samhället. Barn och kvinnor ska ha samma rättigheter till utbildning och fritt leverne oavsett deras kulturella bakgrund.