Fascism per definition: Privata företag som Piratjägare

Företag som agerar med en makt som i en demokrati endast ska finnas hos staten, detta är fascism.

Staten har monopol på rättsskipning. Vi förlitar oss på att staten agerar i enlighet med lagen och dit hör t.ex. att det är förbjudet att provocera fram brott. Men den lagen gäller inte företag, varför staten nu kringgår denna princip genom att låta företag agera på uppdrag av staten för att sätta dit fildelare.

För att inte själva begå brott eller delta i brottsprovokation överlåts bevissäkringen till målsäganden i de fildelningsfall som nått domstol.
SvD.se

Inte nog med att vi alltså redan från början har en helt sjuk prioritering där misshandel straffas lika hårt (eller mildare!) än att dela med sig av ett par CD-album via nätet – dessutom anser man det vara värt lägga ner skattemedel på att betala företag med hundratusentals kronor för att provocera fram gärningsmän.

Redan från början är förbudet mot fildelning rättsossäkert eftersom det inte är förankrat i det allmänna rättsmedvetandet. Minst en halv miljon, sannolikt uppemot 2 miljoner svenskar, fildelar varje vecka.

Men den enskilde som åker dit drabbas hårt, med höga böter eller fängelse, för detta nonsensbrott.

Det betyder att de principer som ska ligga bakom all lagstiftning och alla förbud, förutsägbarhet, förankring i det allmänna rättsmedvetandet, rättvis prövning osv, inte existerar kring fildelning.

Istället handlar det om att en privat intressegrupp i form av mäktiga mediaföretag – lobbat fram lagstiftning – och som nu jagar syndabockar att visa upp och slakta för allmänheten som varnande exempel. Givetvis helt utan resultat på fildelningen i stort.

Det här hör inte hemma i en rättsstat.

Företag ska inte jaga brottslingar!

Särlagstiftning för att skydda förlegade affärsidéer är dömda att misslyckas men drabbar hårt den enskilde.

Statens våldsmonopol ska användas med förnuft. Inte slå mot den enskilde för att företag kräver blod. Låt dinosaurierna anpassa sig till den nya tekniken eller dö som föråldrade affärsidéer alltid gjort när verkligheten sprungit ifrån dem!