Drogkriget närmar sig sitt slut

Barack Obama har bestämt sig för att ändra USAs policy mot drogmissbrukare och lägger nu mer pengar på vård än polisiära insatser mot droger. När får vi se samma mentalitet i Sverige?

I takt med att den väpnade kampen mot knarkmaffian visar allt tydligare tecken på att inte fungera har åsikten om legalisering sakta blivit mindre kontroversiell i Latinamerika. Från att ha förts fram av debattörer och intellektuella, som den peruanska nobelpristagaren i litteratur Mario Vargas Llosa, har den spritt sig till ett antal ex-presidenter och nu alltså även sittande presidenter.
SvD

Över hälften av USAs befolkning tros nu också stödja en legalisering av marijuana, enligt en gallupundersökning förra året.

Det blir allt mer uppenbart att Sverige ligger efter i utvecklingen snarare än i framkant och att världen går mot en ändrad syn på drogmissbruk. Det går inte avskräcka med straff, missbrukare behöver vård och det enda sättet att öka kontrollen på droger är genom legalisering.

Knark of death! - Marijuana.