• Eevert

    Intellektuell striptease,bara hennes patroniserande tonfall gör mig tokig.
    Om kartan inte stämmer med terrängen är det tydligen kartan som gäller.

  • KullbackLeibler

    Denial, denial, denial….

  • Missan

    Linton och Federley argumenterade på ett alldeles lysande sätt. Det framgick mycket tydligt hur våra makthavare enbart agerar moralens väktare utan att vidare reflektera över det lidande som den repressiva narkotikapolitiken skapar. Att sätta vanliga människor i fängelse för att man inte gillar deras krukväxter är kontraproduktivt för både samhället och den enskilde som drabbas hårt och riskerar utslagning pga. det sociala stigma som en sådan dom innebär.  Vem tjänar på det?