Anders Breivik och terrorismen

Det råder från vänsterhåll något av en pågående kampanj och har så gjort sedan Anders Breivik sköt ihjäl ett stort antal ungdomar i Norge. Idéen är att Breivik är ett resultat av en främlingsfientlig idévärld som sprider sig i västvärlden och som måste motverkas.

När det kommer till islamistisk terror så framhärdar man dock envist att det rör sig om enskilda individer, galningar, som på sin höjd är ett resultat av sin misslyckade omgivning.

I detta sammanhang är det intressant att notera att terroristen i Frankrike faktiskt fick öppet stöd av ett 30-tal islamister som försökte arrangera en demonstration för att yttra sitt stöd. Antalet personer som yttrat sin sympati offentligt till stöd för Anders Breivik kan räknas på en fingerlös hand.

Försök inte låtsas som att högervåld är ens i närheten av samma hot som islamistiskt våld. Det är inte ens i samma division.