Anders Breivik och terrorismen

Det råder från vänsterhåll något av en pågående kampanj och har så gjort sedan Anders Breivik sköt ihjäl ett stort antal ungdomar i Norge. Idéen är att Breivik är ett resultat av en främlingsfientlig idévärld som sprider sig i västvärlden och som måste motverkas.

När det kommer till islamistisk terror så framhärdar man dock envist att det rör sig om enskilda individer, galningar, som på sin höjd är ett resultat av sin misslyckade omgivning.

I detta sammanhang är det intressant att notera att terroristen i Frankrike faktiskt fick öppet stöd av ett 30-tal islamister som försökte arrangera en demonstration för att yttra sitt stöd. Antalet personer som yttrat sin sympati offentligt till stöd för Anders Breivik kan räknas på en fingerlös hand.

Försök inte låtsas som att högervåld är ens i närheten av samma hot som islamistiskt våld. Det är inte ens i samma division.

 • Jag tycker inte att det är särskilt intressant att notera, faktiskt. Ja, det finns en massa islamister som är skruvade i huvudet, det är ingen nyhet. Jag vet ärligt talat inte var du vill komma med din tsunami av anti-islam-inlägg. Som ateist/antiteist så håller jag ofta med i sak men inget blir bättre av att piska upp en så polariserad hatstämning som Avpixlat (och numera du, m.fl.) håller på med. Det radikaliserar både islamisterna och nationalisterna och de som förlorar är alla vanliga, hederliga, sekulära muslimer och vi andra.

  • Problemet är ju att när det inte är okej att kritisera islam för att man då utpekas som främlingsfientlig så accepterar man kulturella skillnader som leder till att enskilda individers rättigheter kränks.

   Islam måste böja sig för mänskliga rättigheter, för humanismens ideal och för sekularism, jämställdhet och barns rättigheter. Först därefter finns det plats för islam i västvärlden. Aldrig innan.

   Problemet är ju att de många organisationer som är muslimska har en väldigt osekulär syn på islam. Det är mycket möjligt att de flesta muslimer inte håller med dem, men kritiken är viktig och måste fortgå. Det kan aldrig vara okej att stympa barns könsorgan, att hota och förstöra livet för kvinnor som vill leva fritt, välja partner och ha sex med vem de vill, eller kränka och hota sexuella minoriteter.

   Vi har kommit ganska långt de senaste 50 åren i Sverige. Att svika dessa grupper för att muslimer har problem på dessa områden i nån slags missriktad välvilja, är fel och inget jag kommer ställa upp på.

   I valet mellan att skydda sexuella minoriteter, barn och kvinnor och muslimers sjuka traditioner, så är valet enkelt!

 • Anna Carlbro

  Javisst, Per, det är mycket bättre att tiga. Islam är en fascistisk ideologi kamouflerad som religion. Som tur är så följer majoriteten av muslimerna inte koranens alla regler och påbud. Men tillräckligt många gör det för att de ska utgöra ett hot mot människors liv och lem.

 • kinkym54

   Det visar att hon kan tänka och analysera ett sammanhang , blida sin
  egen uppfattning samt vågar stå för den. Detta till skillnad mot dig och
  dina halvblinda gelikar som totalt verkar sakna insikt i det mesta.
  Gräv ner dig.