Lite mänskliga rättigheter tack?

Det är nästan storm idag, inte bara utanför mitt fönster men på nätet till följd av regeringens val att vika sig för Kristdemokraterna som vill förhindra transsexuella från att bilda familj.

I Kristdemokraternas värld är det ett val att byta kön och staten kan därmed ställa krav på transsexuella att inte både kunna byta kön och bilda familj.

I verkligheten är transsexualism lika lite ett val som homosexualitet och förmågan att få barn försvinner med det juridiska könsbytet enbart för att staten (KD) vill förvägra oss möjligheten. Det är den sista kvarlevan av förra århundradets tvångssteriliseringar.

”Valet” är lika fritt för deprimerade transsexuella med en god utsikt av framtida självmord utan behandling, som det var för de minoritetsgrupper av kvinnor som fram till 70talet förvägrades olika former av vård om man inte gick med på att sterilisera sig.

Det var tvångssterilisering då och det är tvångssterilisering nu.

”För ett mänskligare Sverige” är Kristdemokraternas slogan. Ord som i mina och andra transsexuellas ögon borde tolkas som ”För ett renare Sverige”. Vi transsexuella är uppenbarligen inte människor i Kristdemokraternas ögon. De rättigheter andra tar för givna är oss i deras ögon förvägrade.

Som transsexuell har jag redan genom demokratiska lagändringar alla möjligheter att få vård och behandling för att leva i den könsidentitet naturen givit mig, men samtidigt i praktiken förvägrat mig genom ett misstag i graviditeten. Min kropp motsvarar inte min hjärnas kön och eftersom ’jag’ finns i hjärnan så blir det en konflikt som bara kan lösas med att ersätta hormoner och könsorgan (för en del av oss, och i den mån det är möjligt).

Vad den här debatten handlar om är alltså inte huruvida jag ska ha möjlighet att få vård i sig. Nej, det handlar om ifall min juridiska identitet ska respektera den vård som jag givits. Om jag ska räknas som en fullvärdig kvinna i lagens ögon, precis som alla som möter mig ser mig som kvinna.

I Kristdemokraternas värld är det fundamentalt att ingen kvinna – juridiskt sett – kan producera spermier och att ingen man kan producera barn. Varför denna juridiska definition är så viktig klargör man inte. Vi får förmoda det handlar om gudomlig inspiration och en ”kristen värdegrund”.

Att detta orsakar ett stort praktiskt lidande för mig och många andra transsexuella, som inte kan legitimera oss juridiskt i det kön vi själva och vår omgivningen upplever oss – skiter man i.

Det största sveket är dock inte Kristdemokraternas. De utgör en minoritet i riksdagen med värderingar från ett annat sekel. De är på god väg att åka ur i nästa val. Men övriga regeringspartier har medvetet valt att inte driva en fråga man har klar majoritet i – frågan om transsexuellas rättigheter – därför att man måste ge KD något i utbyte mot deras stöd för Alliansens övriga politik.

Vi transsexuella har fått våra rättigheter sålda i politisk kohandel. Så när mitt underliv skändas av staten är det med Moderater, Centerpartister och Folkpartisters goda minne.

Ni som stödjer detta är fullständigt vidriga hela högen.

Andra om detta: Amanda Brihed, Hanna Wagenius (CUF) & Adam Cwejman (LUF), Tianmi