What is Money?

Föreläsning om vad pengar är. Borde ingå i gymnasieundervisningen, men tyvärr är det inte så, såvitt jag vet. Se!

httpvh://www.youtube.com/watch?v=vowbrq_g5NM