Verklighetsfrånvänt

Röda Korset har i en kommite kritiserat spelutvecklare för att krigandet i spel som Call of Duty inte följer Genevekonventionen.

’While the Movement works vigorously to promote international humanitarian law worldwide, there is also an audience of approximately 600 million gamers who may be virtually violating International Humanitarian Law,’ said the committee’s site.

DailyMail

Det här här lika dumt som när ECPAT fick för sig att avatarer som knullade med varann och som såg ut som barn var att likställa med sexuella övergrepp på barn. Att barnen var virtuella (dvs fiktiva) var inget man tog hänsyn till.

Det får mig oundvikligen att ställa frågan, är människor som organiserar sig i organisationer som ECPAT och Röda Korset överhuvudtaget intresserade av att minska verkligt mänskligt lidande, eller är dom aktiva främst för att främja framställandet av sig själva som goda människor?

Med idiotiska tilltag som ovanstående lutar jag åt det senare alternativet.