Varning för flygande grisar

För nu lär de ha fått vingar. DN släpper in en ”drogliberal” artikel grundad på vetenskap!

Detta blir det jobbigt för de religiösa. Bäst sätta propparna i öronen och återupprepa alla inlärda mantran.

”Knark är bajs! Knark är bajs! Knark är bajs!”

Med en rad exempel visar forskarna hur det som ytligt kan uppfattas som ett självklart mål i själva verket är en idé som fått obehagligt konkreta konsekvenser på alla fält. Sveriges besatthet av preparaten i sig – i stället för de sociala och psykologiska förlopp som faktiskt genererar och upprätthåller missbruk – gör att svenska narkomaner systematiskt berövas just de bojar i tillvaron som skulle kunna hålla dem flytande under den skakiga resan ut ur helvetet: bostad, medicin, arbete, familj, terapi, laglighet. Ett nej till subutex, en förlorad bostad, ett återbesök på kåken, en infekterad spruta – det finns tusentals exempel på att människor dött på grund av förhållanden som inte skulle behöva råda. Visst kan alla säga att det enda förhållande som inte skulle behöva råda i vårt samhälle är att droger inte existerade – men där blir narkotikadebattens argument och dilemman slående lika abortdebattens.

DN.se