Varför sexhandel måste legaliseras

I Kanada håller sexköpslagen på att ställas på sin spets. Motståndarna argumenterar kärnfullt att lagen som kriminaliserar sexköp försätter sexsäljare i en farligare miljö än om handeln vore tillåten. Detta ska nu prövas i domstol och eventuellt kommer därefter sexhandel att bli lagligt i Kanada. Det vore en viktig seger internationellt för oss som förespråkar rätten till sin egen kropp och principen om skademinimering.

The current law is a peculiar concoction. Prostitution, per se, is legal. But virtually all activities related to it are not. Brothels, for instance, are illegal. Also illegal is communicating for the purposes of prostitution. Living off the earnings of prostitution will likewise land you in jail.

In the lower court, Justice Susan Himel ruled that these restrictions endanger prostitutes by forcing them to work on the street, and by making it illegal for them to hire drivers or bodyguards. The law therefore violates the right to personal security as guaranteed by the constitution. Prostitutes also testified it forces them into furtive and hurried contacts with customers, with little time to assess who might pose a danger.

“I find that the danger faced by prostitutes greatly outweighs any harm which may be faced by the public” if prostitutes were allowed safer working environments, Himel ruled.

Vi får hoppas att den mer humana sidan av rättssynen i Kanada segrar. Medelklassens moralkärringar (oavsett kön) har styrt i dessa frågor allt för länge, inte bara i Sverige.