Vad gör ni, Socialstyrelsen?

Vi väntar spänt på att Socialstyrelsen ska anta ett policybeslut om att personer med transsexualism som ansöker om juridiskt könsbyte ska få detta godkänt utan att underställas krav på sterilisering!

I SvD Debatt idag skriver tre kvinnor från Diskrimineringsbyrån i Uppsala om detta.

På Diskrimineringsbyrån Uppsala möter vi de människor som hamnar i kläm på grund av steriliseringskravet och ser vilket lidande det kan innebära för den enskilde. I dagarna lämnade vi in ett överklagande till förvaltningsrätten med anledning av att Socialstyrelsen avslagit en persons ansökan om fastställande av ny könstillhörighet på grund av att den berörda personen inte underkastar sig kravet på sterilisering.

Vi undrar hur många fler som på ett liknande sätt ska bli kränkta och fråntagna sina mänskliga rättigheter innan Socialstyrelsen beslutar om att sterilisering inte längre ska vara ett krav för att få sin nya könstillhörighet rättsligt erkänd i Sverige.

Jag måste säga att jag själv är nyfiken på detta. Jag har nämligen tänkt ansöka om juridiskt könsbyte i en nära framtid och även om jag går i planer på att ta bort mina testiklar för att slippa behöva ta antitestosteronsprutor varje månad, så är det något jag vill ska vara mitt val, inte påtvingat mig av en myndighet och där arbetande byråkrater.

Så, vad pysslar ni med Socialstyrelsen?