Upphovsrätt används för att tysta ner

Ett företag vid namn Carrier IQ har utvecklat programvara som på vissa mobiler (HTC och Nokia, dock ej i Sverige) verkar samla information om position, knapptryckningar etc. Nu försöker de tysta kritiken med upphovsrätten som batong.

Det är förstås en grov integritetskränkning. Företaget nekar, men killen som upptäckte det har spridit informationen och nu återstår se om fler bekräftar samma sak.

Samtidigt använder företaget upphovsrätten för att tysta honom, på samma sätt som Scientologerna med framgång tystat kritiker av deras religiösa skrifter.

Det är inte detta statens våldsmonopol skall användas till. Det skall vara (om det ska finnas alls) en kraft för allmänintresset. Inte för enskilda företag som vill tysta kritiker. I synnerhet inte när det rör grova övertramp på användares privatliv och personliga integritet.

Det är hög tid att upphovsrätten står tillbaka. Den börjar bli ett reellt hot mot ett öppet samhälle och mot demokrati som idé.