Uganda är ett jävla skitland

Uganda tillhör gruppen av afrikanska kristna länder där moralen liksom det mesta annat, är helt åt helvete, bildligt talat. Det senaste exemplet är att man vill införa dödsstraff på homosexualitet.

Medellivslängden i Uganda är 43,9 år och medelåldern är 14,9 år. 33% av befolkningen är katoliker, 33% protestanter (tot: 66% kristen befolkning) och 16% muslimer, resterande 18% diverse naturreligioner. Det är alltså ingen tvekan om att kristendom är den främsta ledstjärnan för moral i landet, vilket kanske kan ge en hint om var Västvärlden vore om det inte hade varit för upplysningen. Kristendom är ingen garant för humanistiska värderingar, snarare ett stort hinder.

Ett annat exempel på hur kristendom perverterat moralen i ett Afrikanskt land är folkmordet i Rwanda (katoliker 56,5 %, protestanter 26 %, sjundedagsadventister 11,1 % (tot: 93,3% kristen befolkning), muslimer 4,6 %, inhemska religioner 0,1 %) ett land som är i stort sett helt och hållet kristet och länge sågs som ett potentiellt paradis bland kristna i Europa just pga den stora utbredningen av just kristendom i landet! Ja, det var innan 1994 och folkmordet förstås…

Lagen som är på tapeten inkluderar frivilligt sex såväl som våldtäktsmän samt alla med HIV (vilket blir jobbigt i ett land där 6,3% av befolkningen bedöms ha HIV och 43% av smittan sprids i heterosexuella relationer).

“The bill would lower the bar for conviction, making mere “touching” for the perceived purpose of homosexual relations a criminal offense,” writes Jim Burroway at BTB, adding, “newspapers all over the world are carrying this AP article with a misleading headline indicating that the death penalty’s being dropped is a fait accompli. Nothing could be further from the truth.”

Burroway continues, “The penalty has not been officially dropped. This is merely a statement of concession that Bahati is reiterating, one that he has made many times before. The bill itself remains unchanged.”

The “Kill The Gays” bill also mandates jail time for those who know of homosexuals but do not report them to authorities within 24 hours.

Utöver den kristna befolkningen i landet så har också stort inflytande i kampen mot HIV i landet bedrivits av Katolska kyrkan och USA som pläderat för ”sexuell avhållsamhet” istället för användande av kondomer, vilket anses vara en av anledningarna till att efter att spridningen gick ner under 90-talet så har den nu börjat öka igen.

Är det något Uganda behöver mer av så är det upplysning och humanism och en kraftig sekularisering av landets befolkning. Det lär sannolikt inte komma innan invånarna i landet tagit sig över fattigdomsgränsen för vilket EU har ett ansvar i att idka frihandel med landet och ta bort subventioner för jordbruk i EU och ev. handelstullar gentemot Uganda (liksom resten av Afrika).

Religion har bevisligen ingen som helst positiv effekt vad gäller humanitära åtgärder för välstånd och moral, jag argumenterar för att dess effekter snarare är de direkt motsatta.

(Bara så ingen missförstår något; homosexualitet är redan kriminaliserat i Uganda, lagen rör huruvida det ska straffas hårdare, eftersom man menar att homosexuella ”rekryterar” barn till att bli homosexuella, vilket man vill stoppa.)