Tänk om cannabis botade cancer?

MEDICINSK MARIJUANA. Jag har genom åren rapporterat gång på gång om de framsteg inom cannabisforskningen som gjorts, inte minst forskningen centrerad kring cancerbehandlingar med cannabis. Det har visat sig att cannabis har både preventiv och botande effekt på ett flertal cancerformer, likväl som terapeutiska effekter vars nytta kan tillvarotas för att minska de mycket grava bieffekterna av traditionella behandlingsformer, t.ex. strålbehandling.

Nu har en filmskapare sammanställt en massa forskning, intervjuat ett flertal läkare och forskare för att få svar på frågan, ”Tänk om cannabis botade cancer?” (IMDB).

httpvh://www.youtube.com/watch?v=Ok4WLEmpwg0

Det låter kanske spontant som propaganda från hippies som inte vill annat än ha en god ursäkt för att få knarka järnet, men när man ser vilka människor det är som faktiskt uttalar sig blir bilden snabbt en annan, bland annat en läkare från Harward.

För att få mer data behövs forskning, forskning som idag på många håll i världen är hårt reglerad eller rent av förbjuden i andra syften än att stödja den etablerade synen på cannabis som en illegal drog. Utan att vara konspiratoriska kan vi konstatera att detta är ett stort hinder för något som verkar mycket hoppfullt för cancerbehandling världen över.

httpvh://www.youtube.com/watch?v=5jd_N7MqcQs

Facebook: Officiell sida

Amazon: Länk

TPB: Länk