Svensk narkotikapolitik dödar

På en illegal marknad som bedrivs av yrkeskriminella finns inga incitament att sköta sig. Riskerna är stora och allt handlar om att tjäna mycket pengar på kort tid. Det finns ingen kontroll eller certifiering av berusningsmedlen som säljs varför det förstås inte är förvånande att man blandar ut sin produkt med lite vad som helst i syfte att tjäna mer pengar. Lagstiftningen skapar farligare droger.

Förvisso är kokain en av de farligare drogerna, snäppet över alkohol på listan, men rätt använt är risken för överdos och död liten. När det är utblandat med parasitmedel med 10% dödlighet i sig så blir dock situationen en helt annan.

Om innehav av kokain legaliserades hade man kunnat vända lagstiftningen och myndigheters attityd till användarna från en dogmatisk (och utopisk) nolltolerans till en skademinimerande sådan. Vilken missbrukare blir hjälpt av att behandlas som en brottsling?

Kraven på hjälp är också orimligt satta. Total avhållsamhet, annars får man ingen hjälp. Men missbruk innebär alltid en risk för återfall, oavsett berusningsmedlet heter alkohol eller kokain.

Resurserna är bortkastade, lagstiftningen uppnår inte de mål som man avsett. Det är dags blicka mot alternativ och där finns Portugal som exempel med över ett decenniums erfarenhet av skademinimeringspolitik. Man lyckas bättre än Sverige på alla områden.

Färre nya missbrukare. Färre som dör i missbruk. Mindre brottslighet.

Släpp prestigen och inför en nykter syn på narkotikapolitiken!