Stötande asylmottagning

Ett litet samhälle i Västerbotten med namnet Jörn har problem med asylsökande. De hotar personal, stjäl saker och förstör i den lokala Coop-butiken.

Jag finner det här djupt stötande. Kommer man till ett nytt land som har frikostigheten att ta emot människor som flyr från förföljelse och hot för ens liv, så borde man rimligen uppvisa någon slags tacksamhet. Det minsta man kan begära är väl att man sköter sig på samma sätt som alla andra i landet?

Klarar man inte denna mest fundamentala självklarhet då har man iaf i mina ögon försatt sin rätt att fortsätta uppehålla sig i landet och borde skickas hem direkt. Det är lika självklart som ingen skulle låta en gäst stanna i sitt hem om denne hotade, förstörde och stal saker.

Det är inte orimliga krav det handlar om. Det är de mest fundamentala dagisregler. Slå inte, hota inte, förstör inte andras saker och stjäl inte andras saker. Klarar man inte leva efter denna mest fundamentala moral, varför ska man då få dränera resurser som kunde gått till andra människor i stort behov av dem?

Då kanske man faktiskt hör hemma i krigshärdar och inte bland människor som vill leva i fred.

Tidningen ”Norran, Skellefteå” mörkar, men SVT skriver faktiskt om det faktiska problemet, vilket förstås hedrar dem.