SR rapporterar om bluffande ensamkommande

Sveriges Radio har äntligen hunnit ifatt verkligheten och rapporterar nu om det som jag och andra kritiserat sedan länge – att sk ”ensamkommande” flyktingbarn faktiskt ofta inte alls är barn, utan vuxna över 18 som missbrukar systemet i syfte att slippa prövas som andra vuxna på lika och individuella grunder. Detta förstås på bekostnad av verkliga ensamkommande flyktingbarn vars resurser därmed dräneras.

Kan man inte fastställa åldern på någon rent objektivt, frågar sig kanske någon?

Jo, givetvis kan man det. Det är en viss felmarginal, +2/-2 år. Men även om man då är extra frikostig och ger en marginal på 3-4 år så skulle det förstås vara bättre än att släppa igenom personer som är 25+ vilket verkar hända i dagsläget.

Sådana tester görs i Norge och Danmark, utifrån benstruktur och tänder. Det är samma metoder man använder för att fastställa ålder på avlidna brottsoffer och rimligen bör det inte vara så mycket svårare att avgöra en levande persons ålder med modern teknik?

Eftersom detta undergräver förtroendet för omhändertagande av ensamkommande flyktingbarn – den mest utsatta gruppen av alla flyktingar – är det något man borde ta på stort allvar.

Systemet är inte till för att missbrukas av cyniska vuxna som inte vill prövas på samma individuella villkor som alla andra vuxna flyktingar!