Sexkontraktet

I Sverige finns en närmast sjuklig övertro på lagstiftning som metod för att lösa alla problem. Det spelar ingen roll vad det handlar om, frågar du en politiker så får du ett lagförslag som lösning. ”If all you got is a hammer, everything looks as a nail” finns det ett talesätt som heter.

Men vissa saker löser sig inte med våld*. Oavsett hur mycket man bankar på en skruv så är det enda resultatet man uppnår förstörelse och så är det med mycket av gränsdragningar i mänsklig interaktion. Ibland duger helt enkelt inte lagstiftning som metod för att lösa konflikter och det vore passande – för att uttrycka det milt – om folk kunde sluta ropa på mamma staten att lösa alla tänkbara konflikter som kan tänkas uppstå i vardagen!

”Men så är det förstås oundvikligt när man väl börjat resonera utifrån idén att kvinnor inte kan ta ansvar för sina egna handlingar.”

Penetrativ sex kommer aldrig ske på absolut lika villkor mellan män och kvinnor. Ska man hårdra det så kommer det aldrig ske på absolut jämlika villkor mellan några människor, eftersom vi alla har olika förutsättningar. Mellan män och kvinnor råder en generell fysisk ojämlikhet som gör kvinnor mer utsatta för sexuellt våld än män. Men även mellan enskilda individer som delar samma kön finns ojämlikheter som gör att vi inte in absurdum alltid kan garantera att varje samlag som sker sker utan risk för att ånger, ångest eller annat som gör att någon part känner sig utnyttjad eller/och illa behandlad.

När man tänjer våldtäktsbegreppet från att betyda ‘att med våld eller med hot om våld tilltvinga sig sex’ till att innebära något i stil med ”det kändes inte bra för kvinnan” så är vi på väg utför ett lutande plan där sexkontrakt och dyl är rena förrätten.

Men så är det förstås oundvikligt när man väl börjat resonera utifrån idén att kvinnor inte kan ta ansvar för sina egna handlingar och alltid är offer och därför måste skyddas av styvpatriarkatet Staten medelst lagstiftning. Där är detta bara ena sidan av det smutsiga myntet. På andra sidan har vi sexköpslagen som på samma sätt förminskar kvinnors förmåga att ta ansvar för sina egna val.

Vi lever redan i en värld där alla andra garvar åt det svenska vansinnet och inte tar svenskor på allvar när de anmäler våldtäkt. Förmodligen för man fått för sig efter Assange-fallet att ‘i Sverige är det våldtäkt om kondomen går sönder’. Så är det förstås inte men det är inte så långt ifrån sanningen om Tant Gredelin får fortsätta sitt korståg mot förnuft och sans.

*Lagstiftning är i slutändan ett utövande av statens våldsmonopol.