Reglerna för ensamkommande ändras

Nu verkar det som regeringen insett att det utbredda bedrägeriet bland ensamkommande ”flyktingbarn” är ett faktum och därmed är man beredd att ändra den svenska lagstiftningen till något som liknar ålderskontrollerna i övriga nordiska länder.

Det är flera bloggare med mig som skrivit om hur dessa bedrägerier fått fortgå i Sverige i snällismens namn, trots uppenbart cyniskt utnyttjande av vuxna asylsökande som därmed får helt andra rättigheter i enlighet med FNs barnkonvention. Allt på bekostnad av de verkligt ensamkommande flyktingbarn vars resurser därmed dräneras.

För att inte tala om alla kommuner som utpressas när de inte tar emot ensamkommande ”barn” trots regeringens påtryckningar eller måste dränera sina budgetar från skola och omsorg till ensamkommande ”barn” som får massa personal och annat som inga asylsökande i övrigt kan drömma om.

Det är glädjande att läsa att det verkar som man äntligen insett det absurda i detta moraliskt djupt skändade system.

Såhär skriver man på Riksdag och departement:

Sedan den 1 januari i år tillämpar Danmark en lag som kräver att den som uppger sig vara minderårig ska medverka i en åldersundersökning om polisen eller det danska Migrationsverket kräver det.

I Danmark använder man sig av röntgen av handleder och kontroll av tandstatus för att fastställa åldern. År 2009 genomfördes 120 sådana undersökningar i Danmark. I 73 procent av fallen slogs fast att personen i fråga var 18 år eller äldre. Sedan dess har praxis förändrats och i dag får alla fall där någon tvekan finns genomgå en åldersundersökning.

Vad motsvarande för tveksamma fall i Sverige skulle vara är det ingen som vet.
– 73 procent låter mycket, men jag kan tänka mig att siffran kan vara likartad i Sverige. Definitivt är en stor del över 18 år, säger Nevine Mawati, enhetschef vid Migrationsverkets asylprövningsenhet i Malmö.

I Finland är det sedan den 1 augusti 2010 lag på att en rättsmedicinsk undersökning ska genomföras för att fastställa åldern. Undersökningen är frivillig, men den som vägrar kan ha nackdel av det under det fortsatta utredandet. Samma regel gäller i Norge.

Under förra året genomfördes 83 ålderundersökningar i Finland och i 50 av dessa fall visade det sig att personen var över 18 år.

”Genomförandet av åldersbestämningar anses ha inverkat på att allt färre lämnar felaktiga uppgifter om sin ålder”, skriver Finlands inrikesminister Päivi Räsänen i sitt svar till Tobias Billström.

På senare år har också antalet asylsökande utan vårdnadshavare minskat betydligt i Finland. År 2009 var antalet 557, förra året 329 och i slutet av juni i år var antalet 70.

I Sverige uppger de flesta ensamkommande att de är mellan 13 och 17 år gamla. Enligt Migrationsverket kan den uppgivna åldern ”i många fall upplevas tveksam”. Endast en mindre andel asylsökande unga erbjuds att genomgå en frivillig medicinsk bedömning (bland annat handlovsröntgen).

Mer om detta hos: Politiskt Inkorrekt