Rasistisk kulturrelativism drabbar sexuella minoriteter

Två av de främsta anledningarna till att jag personligen har så stort problem med den växande muslimska befolkningen i Sverige är att islam dels inte anammar sekulariseringsprincipen – att religion inte ska styra lagstiftningen, dels att värdekonservatismen inom islam framförallt drabbar sexuella minoriteter.

Vid Pride igår såg jag hur man hade namninsamlingar för att stoppa utvisningen av HBT-flyktingar till länder där ens blotta existens som homosexuell o dyl kan innebära dödsstraff, eller fängelse och tortyr.

Det är naturligtvis alltid vidrigt när religion får styra lagstiftning oavsett det handlar om kristen eller muslimsk värdegrund.

Man kan inte argumentera mot irrationell vidskeplighet på en saklig nivå, så när någon med religiös övertygelse säger att det i enlighet med dennes tro är fel att exempelvis vara transsexuell, ja då går det helt enkelt inte övertyga personen med sakliga argument, eftersom grunden för dennes åsikt inte är rationell.

Det är därför jag har så stort problem med muslimer. Kristna i Sverige har nämligen överlag anamat sekulariseringsprincipen och röstar allt som oftast inte på ett parti som vill basera lagstiftning på deras tolkning av Bibeln (även om kristen värdegrund tyvärr fortfarande anses som något positivt på många håll idag, utan att beröra problemet med att definitionen varierar kraftigt beroende på vilken kristen fraktion du frågar).

Muslimer som kommer till Sverige är ofta värdekonservativa och det verkar tyvärr på många håll i Europa som att ledande muslimer vill förvandla sitt nya land till samma religiösa teokrati de många gånger flytt ifrån, vilket ber om den givna frågan – varför alls lämna hemlandet i så fall?

Nu när förhoppningsvis transsexuella snart slipper steriliseringar hoppas jag nästa fråga kan bli den om sexuella minoriteters rätt till sin identitet, oavsett föräldrars religiösa hemvist. Det är fruktansvärt att homosexuella avvisas till länder där de inte kan leva som sig själva, men det är i min mening ännu värre att de som bor här inte kan leva som sig själva av rädsla för att dödas av sina egna släktingar.

Det sista torde nämligen till mycket större del vara våra lagstiftares ansvar att förändra. Låt inte den rasistiska kulturrelativismen drabba invandrade ungdomar tillhörande sexuella minoriteter!