”Rasistisk” Folkpartist på Newsmill

Tore Bryneholt (fp) drar den förbjudna slutsatsen på Newsmill, att ekonomin inte går ihop i invandringsfrågan och att man kanske måste strypa tillflödet lite för att ha råd ta hand om de problem som redan finns.

Nu har Dagens Nyheter visat att minst 35 procent av de inskriva – arbetslösa – på Arbetsförmedlingen är födda utomlands! År 2005 var siffran 22 procent – en markant ökning!
– Newsmill

Det hjälper naturligtvis inte marknaden för personer utan kompetens att 31% av alla som går ut gymnasiet gör det med ofullständiga betyg.

För att lösa den här knuten måste man dels sänka ingångslönerna och dels sluta tala om att jobb måste nå upp till en viss standard för att vara ”värdiga”. Det är inte mer värdigt att vara arbetslös än att jobba för låg lön om man är utan kompetens och därför inte kan konkurrera på arbetsmarknaden.

Då bör man ändå ha möjlighet att ta ett lågbetalt jobb och detta ska givetvis inte påverka det sociala grundstöd man har. En negativ inkomstbeskattning hade löst detta problem.

Samtidigt måste förstås invandringen från utomeuropeiska länder skäras ner radikalt. Det är helt ogörligt att få ihop ekonomin när nästan allt man importerar från dessa områden är inkompetent arbetskraft till en marknad som redan är mättad.

Somalia och Afghanistan är de två områden vi primärt tar emot mycket inkompetent arbetskraft ifrån. Det borde helt stoppas. Länder som Irak har mycket bättre utbildningsnivå men givetvis måste varje bedömning göras individuellt.