• C Rundgren

    Han kunde verkligen tala och föra sig den herren. Nej så är självklart inte fallet, och han blandar ju ihop ”att inte kommentera wikileaks” med hur han tror att han kommer att uppfattas när läckan är känd. Det faktumet tycker jag gör att han framstår som ännu mer inkompetent.