Onda begär enligt islam

Det är ingen som drar sig för att kritisera när Sverigedemokrater blir nämndemän, men det är bara i Nyheter24 jag läser om den socialdemokratiska nämndemannen som hatar homosexuella (han är muslim förstås).

Vad ska en muslim som har homosexuella känslor göra, enligt dig?
– Vi människor har begär. De kan gå i onda och goda riktningar. Det här är onda begär. Precis som den som vill ha makt och pengar. Det gäller att inte låta dessa begär styra. Det står ännu tydligare i Koranen än i Bibeln om detta, i berättelsen om Sodom och Gomorra. Homosexuella handlingar är ogärningar.

Om någon som hade homosexuella känslor kom till Ayoub Chibli och bad om råd skulle han försöka hjälpa personen att bli kvitt sitt begär, säger han.

– Men det är hypotetiskt. Det finns muslimer som har dessa känslor, men de pratar inte om detta. Det kommer att ta väldigt lång tid innan de gör det.

Sydsvenskan

Personligen anser jag att det vore på tiden att avskaffa politiskt tillsatta domare (sk nämndemän). Politiker ska inte ha sådant inflytande. Vore det något annat land där politiker satt och dömde folk så hade vi reagerat, men när det sker på hemmaplan verkar alla blinda?

Det ska vara en tydlig gräns mellan rättsväsende och politiska partier, precis som mellan religion och myndighetsutövande. Därför ska ingen religiös organisation ha juridisk vigselrätt och därför ska vi inte ha politiska domare!

Andra om detta: HAX,

  • Nämndemän har alltid funnits i svensk rättstradition, de såg till att det inte bara var kungligt utsedda ämbetsmän eller adelsmän som fällde domar. De garanterade att lokalsamhället hade inflytande i rättsfall som rörde det egna lokalsamhället. Fast det var förstås innan politikerna tog över kungens roll, tog över adelns roll samt utsåg sig själva till nämndemän. Dessutom avskaffade de lokalsamhällena till förmån för de politikerkontrollerade kommunerna…

  • Anonym

    Läste fel: ”Det finns muslimer som har känslor, men de pratar inte om detta.” ;-)

  • K-SATANAS

    Om vi inte avskaffar riksdagen och inför kung och adel som styrande igen, så kanske det vore idè att ha vanliga icke politiskt tillsatta d v s vanliga människor som nämndemän..om vi nu nödvändigtvis behöver lekmän som enbart fattar beslut på tyckande istället för juridisk kompetens…