Occupy Wall Street

Vänsterrörelse som inte förstår grundläggande ekonomi, men jag stödjer deras rätt att protestera. Synd de inte fattar att staten är boven som SKAPADE corporations, inte corporations i sig.

Mer stat är knappast lösningen på problemen på Wall Street. Istället handlar det om att ta makten från staten och ge den till oss alla, genom avregleringar och avskaffande av särlagstiftning så som corporations som tar bort det individuella ansvaret för de som driver företag.

httpvh://www.youtube.com/watch?v=OwWInp75ua0

httpvh://www.youtube.com/watch?v=MHNDwZM_AS4