Muslimers fundamentalism

httpvh://www.youtube.com/watch?v=X7QRPvmjaoQ

Problemet med islam är inte fundamentalism, utan att det är en religion som inte tar avstånd från våld och därmed blir mer våldsam ju mer fundamentalistisk den är.

httpvh://www.youtube.com/watch?v=hLiku08FlRg

Se hela föreläsningen här.