Medialt hyckleri

Missförstå mig inte, jag tycker det är helt i sin ordning att en tjej som har sex med en pojke under 15 inte fälls för våldtäkt av barn. Men hyckleriet i denna korta TT-artikel är så grovt att jag inte kan låta bli kommentera det. För hur hade artikeln sett ut om könen varit omvända?

– Den första regeln i media är att underförstått skriva upp åldern för förbrytare, medan offers ålder skrivs ner. Det innebär i praktiken att man helst använder ‘pojke’ om offer och ‘man’ om förövare, närhelst man kan komma undan med det.

– Den andra regeln är att skriva så hårt som möjligt i sexualbrott, så någon ursäktande formulering som ”lagtekniskt brott” hade inte existerat i artikeln. Istället hade det stått ”våldtäkt av barn”. Det är nämligen enligt lagen alldeles oväsentligt om offret är med på det hela eller inte. Är man under 15 blir man per definition våldtagen om man har sex med någon.

Artiklen hade i det omvända fallet förmodligen sett ut ungefär såhär:

Man frias från våldtäkt av barn

Mannen i Ystad stod åtalad för våldtäkt av barn men tingsrätten friade honom eftersom man bedömt att offret, en flicka på fjorton år, varken utsatts för våld, hot eller tvång, skriver Ystads Allehanda.

Enligt åtalet ska flickan och mannen ha haft sex tre gånger.

Vad beror det på att man skriver så olika beroende på vilket kön som är offer? Jo, det hör givetvis samman med den feministiska föreställningen att kvinnor alltid är offer, medan män alltid är förövare. Det är därför fullständigt rimligt att beskriva scenariot på ett sådant sätt att den kvinnliga förövaren ursäktas, medan man genom artikeln medvetet insinuerar att något brott aldrig ägt rum annat än ”lagtekniskt”.

Hur hade en motsvarande tillrättalagd artikel sett ut om det varit en pojke i övre tonåren som haft sex med en tjej under 14?

Pojke frias från våldtäkt av barn

En pojke i övre tonåren, som åtalats i Ystad för att ha haft samlag med en 14-årig flicka, frias helt.

Pojken stod av lagtekniska skäl åtalad för våldtäkt mot barn eftersom flickan var under 15 år. Men tingsrätten betonar att hon varken utsatts för våld, hot eller tvång, skriver Ystads Allehanda.

Enligt åtalet ska pojken och flickan ha haft sex tre gånger.

Hyckleriet är uppenbart. Ovanstående artikel hade aldrig tillåtits publicerats, eftersom kvinnor alltid är offer och män alltid förövare. Att uttrycka att en flicka under 15 som har sex utsatts för något mindre än en våldtäkt vore otänkbart.