Mangadom till HD

I en debattartikel i SvD skriver Per Hagwall att Högsta Domstolen är sista hoppet för att få en ändring i tolkningen av barnpornografilagen, så att tecknade bilder inte längre kan omfattas.

Övergrepp är ett allvarligt brott, övergrepp mot barn är ett ännu allvarligare brott. Det finns skäl att skydda barn extra mycket i lagstiftningen. Därför har vi en lag mot barnpornografi. Det betyder dock inte att den lagen är bra, den har i sin nuvarande form helt fel fokus och öppnar upp för ett oöverskådligt missbruk av rättssystemet för att ”komma åt” misshagliga personer.

Hovrätten hade möjligheten att pröva lagen mot Europakonventionen men tog den inte. Hoppet står nu till att Högsta domstolen beviljar prövningstillstånd och konstaterar att lagen inte hör hemma i ett rättssamhälle. Bäst vore naturligtvis om lagstiftaren inte inväntade detta utan redan nu reformade lagen. Men trots den massiva kritiken från juridiskt och kulturellt håll och och trots att lagens öppna försvarare bland ledande politiker kan räknas på ena handens fingrar verkar det inte finnas någon politisk vilja att rätta till begångna misstag.

SvD