Liberaldemokraternas manifest!

LIBERALISM. Liberaldemokraterna har nu offentliggjort sitt politiska manifest, vilket finns att läsa på hemsidan.

Det är uppdelat i kategorier utifrån område och alla väsentliga ämnen tas upp. För den som vill ha djupare insyn i det för många antagligen okända ämnet Plattskatt-Medborgarlön rekommenderas Pub Liberal på Bambuser där ämnet diskuteras ikväll!

Till idéer som redan tidigare lanserats hör t.ex. barnkonto, vilket Alexander Bard tog upp i ett av vårens avsnitt av Debatt på SVT.

Bland nyheterna finns att man vill avskaffa landstingen och istället införa större kommuner.

Det finns minst 500 statliga myndigheter i Sverige i dag. Ingen kan med bestämdhet säga hur många vi har, vilket är ett tecken så gott som något på att de är för många. De har dessutom mycket stora administrationskostnader. Endast hälften av myndigheternas resurser används till kärnverksamhet. Det finns miljarder att spara på rationaliseringar, sammanslagningar, privatiseringar och nedläggningar i denna myndighetsdjungel.

Manifestet innehåller i sin helhet många spännande nytänkande förslag och jag hoppas det är fler än jag som känner stark entusiasm inför detta!

Bland de förväntade självklarheterna hör en stärkt kroppslig autonomi och de självklara logiska följderna av detta är legalisering av eutanasi och sexhandel, avkriminalisering av nyttjande av idag olagliga berusningsmedel och odling av cannabis, samt ett avskaffande av tvångssteriliseringen av transsexuella.

Idag är jag stolt att kalla mig liberaldemokrat!

Mer om detta: Nyheter24,