Liberaldemokraternas manifest!

LIBERALISM. Liberaldemokraterna har nu offentliggjort sitt politiska manifest, vilket finns att läsa på hemsidan.

Det är uppdelat i kategorier utifrån område och alla väsentliga ämnen tas upp. För den som vill ha djupare insyn i det för många antagligen okända ämnet Plattskatt-Medborgarlön rekommenderas Pub Liberal på Bambuser där ämnet diskuteras ikväll!

Till idéer som redan tidigare lanserats hör t.ex. barnkonto, vilket Alexander Bard tog upp i ett av vårens avsnitt av Debatt på SVT.

Bland nyheterna finns att man vill avskaffa landstingen och istället införa större kommuner.

Det finns minst 500 statliga myndigheter i Sverige i dag. Ingen kan med bestämdhet säga hur många vi har, vilket är ett tecken så gott som något på att de är för många. De har dessutom mycket stora administrationskostnader. Endast hälften av myndigheternas resurser används till kärnverksamhet. Det finns miljarder att spara på rationaliseringar, sammanslagningar, privatiseringar och nedläggningar i denna myndighetsdjungel.

Manifestet innehåller i sin helhet många spännande nytänkande förslag och jag hoppas det är fler än jag som känner stark entusiasm inför detta!

Bland de förväntade självklarheterna hör en stärkt kroppslig autonomi och de självklara logiska följderna av detta är legalisering av eutanasi och sexhandel, avkriminalisering av nyttjande av idag olagliga berusningsmedel och odling av cannabis, samt ett avskaffande av tvångssteriliseringen av transsexuella.

Idag är jag stolt att kalla mig liberaldemokrat!

Mer om detta: Nyheter24,
 • Onaqui

  Har du koll på vad barnkontot innebär? Ska det bekostas av föräldrar eller av staten? Det verkar framgå som att det är staten som ska bekosta barnkontot och det verkar bli dyrt.

  En annan grej kopplat till barnkontot: ”Vid indikation på att kontot inte kommer barnet till nytta ska de sociala myndigheterna i samråd med barnet utse en ny lämplig förvaltare av kontot. ”

  För att de sociala myndigheterna ska kunna avgöra detta och ingripa på ett bra sätt så kräver det ju någon form av insyn i hur barnet fungerar på dagis eller någon form av hembesök eller liknande. Detta är väl precis vad liberaldemokraterna vill undvika? De är väl för ökad integritet och minskad statlig inblandning?

  • Onaqui

   Om staten ska bekosta barnkontot och det ska vara en summa som räcker för att barnet ska ha en normal levnadsstandard så kan det ju betyda att fattiga/arbetslösa sätter i system att skaffa barn för att leva av de pengarna istället. Om man samtidigt undviker insyn så kan det ju bli ett ordentligt problem, eller hur?

 • Plattskatt och medborgarlön är väl egentligen två ämnen, eftersom det torde vara fullt möjligt att ha det ena utan det andra. Eller som någon sa i debatten, i många fd kommunistländer, som Ryssland, så har man infört platt skatt, men någon medborgarlön finns det knappast i dessa länder för det.

  Upplysningsliberalt sett är frågan om medborgarlön filosofiskt kopplad till resonemangen kring naturrätten. Man äger frukterna av sitt arbete, men vem äger de råa naturresurserna, som ingen (människa) har skapat? De är rimligen gemensamma resurser, och därför bör den som tar en stor andel av dem i anspråk för att göra vinst också ge någon kompensation till dem som får avstå från sin andel. Det kan gälla land, som i Thomas Paines exempel, men det kan lika gärna appliceras på skog, eller olja, som Alaska-fonden; originalidén är att det ska vara en slags medborgar-dividend på avkastningen från landets naturresurser alltså, inte en omfördelning av frukterna av andras lönearbete, som det så ofta framställs som av dess motståndare.