Liberaldemokraterna vill införa portugisisk narkotikabekämpning

DROGLIBERALISM. På SVT Debatt argumenterar Liberaldemokraterna för ett införande av en portugisisk modell av narkotikabekämpning i artikeln ‘Sverige måste sluta betrakta knarkare som kriminella’.

Den portugisiska modellen har nämligen visat sig mycket effektiv, till skillnad från den modell av ”nolltolerans” som Sverige tillämpar, med resultatet att antalet drogmissbrukare förutspås öka med 50% de närmsta åren!

Så, vad består Portugals metod av?

  • Narkotikainnehav för eget bruk avkriminaliseras
  • Särskilda kommissioner sammansatta av jurister, socialarbetare och sjukvårdspersonal, för avrådan från narkotikamissbruk införs.
  • Dit skickas personer som påträffas med narkotika inom 72 timmar efter att de gripits och kommissionen tillsammans med den som gripits avgör vad som ska bli påföljden, allt från en varning till en remittering till en avvänjningsklinik.
  • Tvång används i princip aldrig, men kommissionen kan utdöma straff i form av samhällsservice eller böter, förbud att besöka vissa platser och har befogenhet att dra in yrkeslicenser och körkort. Till sitt förfogande har den ett väl utbyggt nät av kliniker som även tar emot alkoholister.
  • Droginnehav som motsvarar mängder för mer än tio dagars personligt bruk betraktas som ett brott.
  • Andra inslag i strategin innefattar ett kraftigt utökat nätverk för behandling, satsningar på skademinskning, sprututbyte, preventivt arbete och att integrera f.d missbrukare i samhället.

De polisiära resurser som frigörs när vården tar över ansvaret för det som i andra länder anses vara ringa narkotikabrott, läggs istället på att stoppa smuggling, pengatvätt och försäljning.

Och till skillnad från den ”lösning” som bland annat Folkpartiet förespråkar vet vi att Portugals metod fungerar! Det här är inte gissning utifrån nån utopisk fantasi om ett samhälle där vem som helst kan knarka fritt, nej det är faktum att drogbruket är lägre i Portugal bland ungdomar, 10 år efter metodens införande, spridandet av HIV-fall minskar, fler söker vård, det är färre dödsfall osv. Det här är en metod som fungerar. Det enda argumentet man kan ha mot att införa denna metod är således att man vill straffa syndare hellre än bekämpa problemen med narkotika.

Vad säger ni Folkpartister om detta?