Liberaldemokraterna för barns rättigheter

”Barns rättigheter” är ett begrepp som används väldigt luddigt men odelat positivt. Ungefär som ”demokrati”. Det är sällan den synen konkretiseras i åtgärder och exempel på ändrade synsätt. Men Liberaldemokraterna gör just detta.

I en artikel på Newsmill, skriven av Niklas Starow – representant för Liberaldemokraterna – ges konkreta besked.

Liberaldemokraterna vill rikta insatserna direkt mot barnen, sluta tala över deras huvuden och behandla dem som enskilda individer, inte bihang till föräldrarna.

[…] Ett barnkonto, knutet till barnet, innehållandes tillräckliga medel för att garantera en skälig levnadsstandard. Vid indikation på att kontot ej fullt ut kommer barnet till nytta ska de sociala myndigheterna, om möjligt i samråd med barnet men alltid utifrån barnets förutsättningar, utse en ny lämplig förvaltare av kontot. Detta skulle trygga alla barns ekonomiska situation oavsett föräldrarnas ekonomiska nivå.

[…] En separat barnbalk i lagboken som samlar alla de lagar som påverkar barnet. Barn trillar i dag alltför ofta mellan stolarna i juridiska och sociala processer eller används som brickor i spelet mellan rivaliserande föräldrar. Barnbalken manifesterar barnets status som den viktigaste parten i frågor som rör barnet.
Därutöver bör barn alltid ha tillgång till egna juridiska ombud när de är involverade i en rättsprocess. Barnens intresse sammanfaller inte alltid med föräldrarnas såsom i dag ofta antas

Det är allt idéer som jag kan stödja. Jag ser helst att lösningar sätts in där problemet är, ist för detta eviga politiska detaljpillande i folks liv, något som sällan ger förväntat resultat eftersom människor inte gillar att få sina liv detaljstyrda och inte alltid resonerar på det logiska sätt de förutsägs göra.

Vidare skulle jag gärna se att barnbidraget behovsprövades och att i de fall det behövs, ges direkt till barnet. Då kanske också möjligheten finns att höja barnbidraget eftersom det idag ges till väldigt många medelklassfamiljer som skulle klara sig gott utan.

Idén med barnkonto presenterades också av Alexander Bard i förra avsnittet av Debatt på Svt.