Lägg ner FN!

Sedan grundandet på dagen för 66 år sedan har 300 krig med sammanlagt 22 miljoner dödsoffer ägt rum. FN har låtit minst tre folkmord äga rum. UN Women har Saudiarabien i styrelsen och den nu döda Gadaffis Libyen satt i säkerhetsrådet.

Idag är det FN-dagen. Att kritisera FN är i Sverige värre än att svära i kyrkan. Så let’s get at it!

Endast 46 procent av länderna klassas som politiskt fria, av människorättsorganisationen Freedom House. Om Sveriges riksdag såg ut på samma skulle en majoritet av ledamöterna vara utsedda av landets Hells Angelsklubbar.
– SvD

Nu är jag ju personligen ingen hyllare av demokrati, men jag ser det ändock som ett oundvikligt steg på trappan mot samhällelig upplysning.

Att länder som Libyen skulle ha något som helst att tillföra i utvecklingen av mänskliga rättigheter är naturligtvis befängt. Likaså att Iran som strävat länge efter att få kärnvapen skulle bidra till nedläggningen av kärnvapen Internationellt.

Principerna bakom FN är korruption och centralisering, snarare än mänskliga rättigheter och fred.

En organisation som misslyckats så kapitalt med allt vad den företagit sig, att den snarare ser ut att ha raka motsatt effekt mot vad den företar sig – är inget annat än ett hot mot världsfreden och demokrati.

Lägg ner FN!