Lägg ner arbetsförmedlingen!

Arbetsförmedlingen gör inte sitt jobb. Hade en anställd på ett jobbcoachföretag  haft så dåliga resultat att man inte hjälpte sina kunder ens en gång i månaden att hitta ett jobb, ja då hade man rimligen förlorat jobbet själv också.

Faktum är att jag som arbetssökande frågar mig varför arbetsförmedlingen överhuvudtaget finns. Det finns inget de gör som inte något privat företag gör bättre. Jobbcoacher hjälper en med alltifrån att skriva CV och personligt brev till att öva på arbetsintervjuer och hitta nya sätt att söka jobb på. De motiverar och hjälper till.

Sedan jag skrev in mig på arbetsförmedlingen har jag varit där två gånger. Vid inskrivningen och vid planeringen. That’s it.

Byråkraterna på arbetsförmedlingen är inte motiverade till att faktiskt hjälpa folk. Det verkar som den hopplöshet som många arbetssökande känner har smittat av sig på dem och i delad misär blir ingen inspirerad att prova något nytt, kritiskt granska sig själv och se vad man kan ändra och förbättra för att lyckas bättre.

Platsbanken har massor av privata motsvarigheter som sannolikt fungerar lika bra eller bättre. Många jobb hamnar aldrig på platsbanken enligt Arbetsförmedlingens egen utsago och nu visar det sig att varje anställd förmedlar mindre än ett jobb i månaden. De enda jobb arbetsförmedlingen genererar verkar alltså i vanlig socialistisk ordning vara de anställda själva.

Jag tycker jobbcoacherna är geniala. Men jag måste fråga mig varför inte deras jobb redan gjorts av arbetsförmedlingen hela tiden? Det är typiskt att det krävs privata initiativ och drivkrafter för att faktiskt förändra något. Byråkrater är inte intresserade av att faktiskt göra ett bra jobb, varför vore de? De har ju jobb oavsett hur de sköter sig! Om något inte går bra, ja då skyller man bara på för lite resurser. Ingen konkurrens heller, så det går inte jämföra deras verksamhet för att se om någon annan kan göra det bättre. Ja, innan jobbcoacherna kom alltså.

Alla problem med statliga institutioner blir pinsamt uppenbara i Arbetsförmedlingens verksamhet. Och lösningen är som alltid privata alternativ.

Lägg ner arbetsförmedlingen och skicka alla till jobbcoacher från dag ett istället. Själv kom jag dit genom att på eget initiativ gå till min handläggare och be om att bli inskriven hos en jobbcoach där en vän jobbar som berättat för mig om hur mycket hjälp man kunde få. Varför fick jag inte denna information redan från början av min handläggare?