Kulturrelativism

Det finns en rådande attityd av kulturrelativism i Sverige som tyvärr är förrädisk. I en missriktad välvilja av acceptans av det avvikande frodas synen att vidriga beteenden är okej därför att de är uttryck för en annan kultur.

Det här synsättet bygger på en förminskande attityd gentemot människor av andra kulturer, en outtalad övertygelse om att de inte ”kan hantera” resonemang ur principer som för oss i Sverige är självklara – mer än till liten grad – och att vi ska acceptera vidriga beteenden för att man inte kan ställa samma krav på alla som bor i Sverige.

Tvärtom ska vi ställa samma krav på alla som bor i Sverige. Det är inte okej att idka överraskningssex på en lättklädd kvinna i Sverige, bara för att det vore acceptabelt i Egypten där kvinnosynen är rent ut sagt för jävlig. En man från Egypten som gör detta ska inte tolereras i sin handling som ett uttryck för kulturella skillnader för vilka man ska visa hänsyn – en vidrig handling är en vidrig handling oavsett av vem och var den utförs!

Därför stör det mig oerhört när man i foldern ”Jämställdhet på egna villkor” på sidan 27 under rubriken ”Bra att tänka på” säger saker som;

– Vad som är jämställdhet och vilka frågor
som är viktiga kan se olika ut för olika grupper.
Man måste inte bara köpa den rådande
svenska versionen av jämställdhet. Hitta
istället er egen version utifrån grupp och
kultur.

Nej? Vissa kulturer är helt enkelt sämre och har helt enkelt dåliga ideal. Islamsk kultur har för jävliga ideal. Kristen kultur har också jävliga ideal. Sekulär kultur är överlägsen. Vi lever längre, vi löser problem bättre, vi har mindre barnadödlighet, vi är lyckligare osv. Det går jämföra kulturer med varann, de bör jämföras och dåliga ideal är dåliga ideal oavsett var och när de existerar.

Jag är så jävla trött på denna blåögda politiska korrekthet och romantiserande av det exotiska. Det är förminskande mot människor som lever i dessa kulturer och det föder ingenting gott för någon utom möjligen den medelklasskärring som kan sitta och känna sig hänsynsfull när hon inte fördömer beteenden som om de begåtts av en helyllesvensk hade varit självklart vidriga.

Kulturrelativism är rasism.

 

 • Jag tycker det låter ganska högdraget att säga att en sekulär kultur
  skulle vara överlägsen. och vari det uttalandet finns det fakta som
  understryker det? Vem är sekulär och vad är lycka och välmående?
  Förutom i extrema förhållanden.
  Jag
  är personligen av den strikta åsikten att dels inte blanda ihop
  radikala tolkningar av islam med en muslimsk befolkning som också
  skiljer sig enormt åt. Precis som vi alla skiljer oss åt. Bara för att
  man är muslim eller född i ett muslimskt namn så betyder inte det att
  alla är lika eller ens nämnvärt mer lika än oss andra i vår ”sekulära”
  värld.
  T ex kan man ta USA. Enligt mig det värsta landet som finns
  eftersom de hycklar och är fundamentalt kristna och skapar en massa
  elände och oro i resten av världen. Nästan som att de vore ute på
  kristna korståg. Även om det ofta är olja de vill åt. Men religion för
  dem är säkert lika viktigt som att be 5 ggr om dagen för en troende
  muslim.
  Det är lätt att peka ut somliga för att en del saker är så tydliga medan andra är mer luddiga.

  En
  annan viktig sak man måste tänka på och känna till är dels att islam är
  den snabbast växande religionen. Att då bara visa stopptecken för det
  känns inte rationellt eller lönsamt. Att liksom visa att vi inte
  tolererar dem och deras ideologi eller religion eller vad man väljer att
  kalla det.
  Det är en sak att mana till debatt och en helt annan att visa på intolerans. Vad skapar det liksom? Det gör bara allt värre.
  Jag
  tycker istället vi ska ta muslimerna till oss och visa på att vi
  åtminstone begriper att de inte är en homogen grupp. Sen kan man lyfta
  fram det som är positivt och negativt, men så objektivt som möjligt för
  jag anser inte att allt är så svart och vitt vad som är ”rätt och fel” i
  livet. Så länge inte nån kommer till skada eller känner sig skadad och
  kränkt.
  Om man vill förändra så måste man göra det med respekt och
  kärlek och tilltro. Att gå och inbilla sig att muslimer är mer hatiska
  än gemene man är nog ganska korkat.
  Varför inte lära känna dem på
  nära håll istället? Jag tror många västerlänningar är rädda för dem och
  inbillar sig en hel massa om dem.
  Medan jag personligen ser en massa omedelbara saker som är avskyvärda och fel i våra egna ”sekulära” västerländska samhällen.
  Det
  är i varje fall ingen sanning att islam är det som förstör världen
  eller är det största hotet mot mänskligheten eller ens värt att nämna
  som ett hot. Inte generellt.
  Jag kan själv känna att jag önskar att
  islam kunde ändras på vissa punkter för att jag inte tycker vissa
  tankesätt är rationella eller att de accepterar vissa beteenden som i
  varje fall jag ser som naturliga och ganska omöjliga att tränga undan.
  Men man kan säkert, med tålamod, komma dit.
  Men inte med intolerans och att visa brist på respekt.

  Och
  innan vi börjar klaga så högljutt på muslimer kan vi själva se till
  vilka problem vi har i våra kulturer. Ganska stora sådana och väldigt
  komplexa.

  • Säg tre valfria variabler som du tycker är viktiga i ett samhälle, så ska jag förklara varför humanismens sekulära ideal är överlägsen alla andra kulturers.

   Jag nämde kristendom också, så den halmdockan kan du elda upp. Jag har aldrig förespråkat kristna ideal, tvärtom bashar jag kristendom regelbundet på min blogg.

   • Men jag tror inte det är så enkelt att bara dels förringa kulturen de har i arabvärlden och andra muslimska länder (det är inte bara mellanöstern/norra Afrika det finns muslimer) för dels är den väldigt gammal och dels är den ju så som de lever i de länderna. Varför skulle de vilja leva som oss? Eller ens nästan? Det finns inget som säger att så som vi lever är det ultimata eller perfekta. Jag vill säga tvärtom. Vi strävar ofta åt helt fel håll.
    Om du bara ser till fundamentala tolkningar av islam är det såklart en sak, men inte hur de generellt lever som mer eller mindre troende. Vare sig det är islam eller kristendom.
    En annan sak är att det inte är vidare rimligt att vi kan ”besegra” deras livsstil med vår egen. För det första är inte vi heller en homogen grupp med tydliga riktlinjer eller levnadssätt eller ens standarder. Och återigen; varför ska vi alltid sätta oss över de som VI anser har det sämre? Jag hatar den attityden. USA är experter på det, även om deras agenda också går ut på att vara världsherrar.

    Man får tycka vad sjutton man vill om islam, islamism eller fundamentalt utövande av religion. Men till syvende och sist handlar det om att gå fram med respekt och inte tro att man kan tvinga dem att ”bli som oss” eller att de ska överge allt de tror på. Det är en sjuklig attityd som bara kan leda till konflikter.
    Om man i ett enstaka land väljer att censurera Koranen, ta bort muslimska skolor, osv, så är det också en enskild händelse som jag inte tror påverkar islam i stort.
    Om en muslim väljer att vara fundamental eller relativt liberal och sekulariserad så är det ett individuellt val och inget man kan tvinga på någon.

    jag kan inte se så förfärligt många saker som är dåligt med islam generellt, utöver några punkter som jag önskar de skulle förändra. Det handlar för dem precis som för alla som utövar religioner att tolka texterna friare men främst att se religion som ett komplement och inte som nåt som måste vara styrande och dogmatiskt. Jag är inte av den sorten att jag tror (längre) att man kan ”besegra” religioner. Inte så länge människan existerar. De allra flesta behöver nåt att tro på och många av oss är vidskepliga på ett eller annat sätt.
    Men självklart finns det mycket att göra. Dock så ska man inte trasha hela samhällen för den skull och jag menar på att det är skillnad på den sjuka kristendomen som främst kommer från USA (i fundamentalism) och ett antal katolska länder (Polen/Litauen) samt islam, som är mer en helhet än bara religion/ideologi eller vad man vill kalla det. Koranen genomsyrar hela samhällen och alla i dessa länder där islam finns är inte religiösa eller muslimer. Det finns även inom islam en vilja att förändra till det bättre. Det är antagligen där vi bör haka på och stötta alla de som vill förändra, som är muslimer, än att ”sätta stopp” för allt som vi anser är galet med deras tro.

    I det stora hela känns det ändå som att du med ditt inlägg vill förmedla att någon typ av kultur som du syftar på är bättre än många andra. Och då kan man fråga sig vilken det rör sig om. Återigen är vi människor knappast homogena ens i skilda länder. Det mest skrämmande som jag upplever på vår planet är i varje fall amerikaniserandet. Jag tar hellre en filovirusepidemi än det.

    • Att dömas som individ, inte som del av ett kollektiv är överlägset.
     Att få utbilda sig oavsett kön, är överlägset att bara få utbilda sig som man.
     Att leva längre är bättre än att dö ung.
     Att ha ett sekulärt sanningsideal med vetenskaplig metod är bättre än dogmatisk kunskapssyn byggd på vidskeplighet.
     Vetenskap är överlägsen vidskeplighet.
     Det ger oss botemedel mot sjukdomar. Det ger oss bättre levnadsstandard.
     Ska jag fortsätta?

 • Anonym

  Kulturrelativism är enbart förklädd rasism.

  Tanken att en perosn från en annan kultur ”inte kan förstå” att folk är annorlunda och att seder är annorlunda i andra länder är en ganska otrevlig åsikt i mina ögon. Det är ett se ner på människor utanför vår kultur och att sätta sig över dem. Precis på samma sätt beter sig exempelvis radikalfeminister mot kvinnor i Sverige.

  Det är på inga sätt en bra sak.

 • Fredrik Lindholm

   http://www.svensktidskrift.se/2004-6/2004-6-14_18.html

  Enda jag har att anmärka på är att inget blev bättre av att conquistadorerna (av alla människor) satte stopp för aztekernas hyss.

 • Nemesis

  Menar du att kulturrelativister anser att det ska vara tillåtet för en egyptisk man att våldta i Sverige, annars förstår jag öht inte  poängen med din kritik.. mer än att det kanske lät lite häftigt att använda ord som ”kulturrelativister”. Det finns naturligtvis ingen som anser något som ovan, det är ett absurt påstående. Och det är heller inte en fråga om att försvara vidriga beteenden inom andra kulturer av människor inom de sociala vetenskaperna, det är snarast en fråga om hur man på bästa sätt kan åstadkomma förändring. Gör man det bäst att som utomstående tvinga andra till det.. eller är det bättre om förändring kommer inifrån?