Kulturrelativism

Det finns en rådande attityd av kulturrelativism i Sverige som tyvärr är förrädisk. I en missriktad välvilja av acceptans av det avvikande frodas synen att vidriga beteenden är okej därför att de är uttryck för en annan kultur.

Det här synsättet bygger på en förminskande attityd gentemot människor av andra kulturer, en outtalad övertygelse om att de inte ”kan hantera” resonemang ur principer som för oss i Sverige är självklara – mer än till liten grad – och att vi ska acceptera vidriga beteenden för att man inte kan ställa samma krav på alla som bor i Sverige.

Tvärtom ska vi ställa samma krav på alla som bor i Sverige. Det är inte okej att idka överraskningssex på en lättklädd kvinna i Sverige, bara för att det vore acceptabelt i Egypten där kvinnosynen är rent ut sagt för jävlig. En man från Egypten som gör detta ska inte tolereras i sin handling som ett uttryck för kulturella skillnader för vilka man ska visa hänsyn – en vidrig handling är en vidrig handling oavsett av vem och var den utförs!

Därför stör det mig oerhört när man i foldern ”Jämställdhet på egna villkor” på sidan 27 under rubriken ”Bra att tänka på” säger saker som;

– Vad som är jämställdhet och vilka frågor
som är viktiga kan se olika ut för olika grupper.
Man måste inte bara köpa den rådande
svenska versionen av jämställdhet. Hitta
istället er egen version utifrån grupp och
kultur.

Nej? Vissa kulturer är helt enkelt sämre och har helt enkelt dåliga ideal. Islamsk kultur har för jävliga ideal. Kristen kultur har också jävliga ideal. Sekulär kultur är överlägsen. Vi lever längre, vi löser problem bättre, vi har mindre barnadödlighet, vi är lyckligare osv. Det går jämföra kulturer med varann, de bör jämföras och dåliga ideal är dåliga ideal oavsett var och när de existerar.

Jag är så jävla trött på denna blåögda politiska korrekthet och romantiserande av det exotiska. Det är förminskande mot människor som lever i dessa kulturer och det föder ingenting gott för någon utom möjligen den medelklasskärring som kan sitta och känna sig hänsynsfull när hon inte fördömer beteenden som om de begåtts av en helyllesvensk hade varit självklart vidriga.

Kulturrelativism är rasism.