Kulturrelativism och socialt konstruerat kön

Det finns två filosofiska synsätt som jag finner totalt verklighetsfrånvända och rentutav onda. Det ena är kulturrelativism och det andra den feministiska synen på könet som en alltigenom social konstruktion. När dessa kombineras kan det rättfärdiga sådana här vidrigheter:

I den indiska staden Indore har över tusen flickor i åldrarna ett till fem år genomgått könsbyte, efter önskemål från föräldrarna, det skriver tidningen Hindustan Times.

Länge har det i vissa delar av Indien förekommit missbruk av fosterdiagnostik, där kvinnliga foster aborteras bort innan födseln. Detta trots att indisk lag förbjuder det. Resultatet har också visat sig i en allt snedare könsfördelning i de landsdelar där missbruket är som störst.

En anledning till att föräldrar väljer bort flickor är den urgamla traditionen av hemgift. Även om hemgift är förbjudet i lag sedan 1961 så händer det fortfarande att föräldrar till en flicka krävs på dyra kapitalvaror av brudgummens föräldrar vid giftermål.

– SvD

Kulturrelativismen stipulerar i korthet att det inte finns några värden som är sämre och att vi bör respektera alla kulturella uttryck som om de har ett egenvärde. Vi kan inte förstå kvinnlig omskärelse för vi är inte del av en kultur där detta finns och vi har som utomstående ingen rätt att kritisera detta vi inte kan förstå.

Jag håller inte med.

Den feministiska synen att könet är en alltigenom social konstruktion för resonemanget att det är omgivningen som formar oss till hur vi upplever vårt kön. Oavsett skillnader i könsroller så är dessa skapade av kulturen vi lever i och inte av biologiska skillnader.

Jag håller inte med!

Det är viktigt att filosofiska resonemang har en grund i verkligheten och beprövad erfarenhet. Utan det finns inget annat än ordbajseri.

Det gjordes en ofrivilligt experimentell behandling av en pojke en gång (David Reimer), efter en misslyckad omskärelse, där kirurgen övertygade föräldrarna om att de skulle operera hans könsorgan till en kvinnas för att sedan uppfostra honom som kvinna utan att tala om för barnet att han egentligen var pojke. Vore könet en social konstruktion så fanns ju inget problem. Det var olyckligt, men lösningen fanns i att helt enkelt byta kön på honom!

Det visade sig dock inte vara fullt så enkelt. Pojken hade trots sin okunskap om sin bakgrund problem med sin könsidentitet, med att förlika sig med sitt kön och det hela hade blivit en slags kirurgiskt skapad transsexualism som slutligen ledde till hans död genom självmord. Utöver detta enskilda exempel har vi alla människor med naturligt skapad transsexualism som bevisar att könet inte är en socialt skapad konstruktion.

Kulturrelativism bygger på en uppfattning att människor är mer olika genom kultur än vi är lika som art. Det är en uppfattning som – menar jag  – är alltigenom rasistisk. Kvinnor i Afrika lider inte mindre av att få sina kön omskurna med våld för att deras kultur förväntar sig det av dem. De har inte mindre rätt till sin kroppsliga integritet. Grundläggande rättigheter är allmänmänskliga och kulturer som inte respekterar dessa är sämre än de som respekterar dem. Naturligtvis innebär inte detta att vi inte kan lära oss något av andra kulturer, men en kultur som är sekulär är överlägsen en kultur som är teistisk och det går att motivera att den är bättre genom att just jämföra saker som levnadslängd, barnadödlighet, skydd mot övergrepp osv. Värden som är allmänmänskliga.

Barn i Indien har en rätt – som människor – till sin personliga integritet. Att inte utsättas för kirurgiska oåterkalleliga ingrepp pga att deras föräldrar vill det. I detta fallet handlar det om något så grovt som en ”könskorrigering”, men det kunde lika gärna handla om omskärelse. Vi har ett moraliskt ansvar som medmänniskor att skydda andra människor från kroppsliga övergrepp. I synnerhet de som inte kan försvara sig själva.

 • Anonym

  Hitch sätter, som vanligt, riktigt bra ord på denna epidemi.

  http://youtu.be/U93ZiR692l4

  Användandet av könskorrigerande kirurgi måste reserveras till de som har en klinisk diagnos som kräver ett sådant ingrepp, och inte som ett verktyg för att behaga föräldrar som inte är nöjd med sin avkomma.

  • Anonym

   Precis som all annan kirurgi på barn egentligen.

   Kirurgi som inte har sin basis i en medicinsk diagnos bör ej heller vara skattefinansierad.

   • Anonym

    I det fall som Hanna tar upp är väl förvisso inte finansieringen något centralt, utan snarare att kirurgi utförs utan underliggande diagnos på individer som inte vare sig är kapabla till, eller fått chansen att, påverka beslutet själva.

    • Anonym

     Det var bara en utökning utav frågan i riktningen mot kostnaden. Religion och seder ska aldrig vara skattefinansierade.

     • Anonym

      Så bör det absolut vara. Den vägg som delar stat & kyrka bör vara tjock och väl-murad.  Och för dom här stackarna som får undergå kirurgiska, religiöst eller kulturellt motiverade ingrepp under närmast spädbarns-ålder bör något göras, och det fort. Kanske läge att införa en ”18-års gräns” på religion? Jag tvivlar dock att någon som fyllt 18 skulle ens tänka tanken på att ”jag kanske borde ta bort förhud/klitoris för att blidka öken-dogmens rymd-pappa”?

     • Roligaste argumentet för omskärelse är att ”det är snyggare”. Vill man verkligen leva med tanken att ens föräldrar tyckte ens kuk blev finare om den omskars? :P

     • Anonym

      Att det ens existerar den typen av föräldrar därute underlättar min förståelse kring vad som pågår i huvudet på en seriemördare lite. ;) Hade mina föräldrar varit sådana hade jag nog gjort en ”Dexter” på dom..

 • Det finns vad jag vet inga feminister som helt och hållet förnekar att det skulle kunna finnas några skillnader i mäns och kvinnors hjärnor och att kön till 100% är en social konstruktion. Feministers poäng är snarare att människor inte ska känna sig tvungna att leva enligt könsroller om de inte vill. Om en tjej vill göra typiskt tjejiga saker, då ska hon få göra det, men hon ska också få gilla lastbilar, jobba som skogshuggare och tycka om whisky on hon hellre vill det. Det handlar om en respekt för individen där människor inta ske känna sig tvungna av samhället att vara på ett visst sätt utifrån vilket kön de har.

  Sen är ordet ‘feminist’ ungefär lika brett som ordet ‘liberal’, och det finns massa olika tolkningar, men ”min” tolkning av feminism är helt förenlig med nyliberalism och individens frihet.

  • Anonym

   Det finns visst feminister som hävdar detta. Sen att de flesta inte gör det är en helt annan sak. Högar utav skattepengar går till att finansiera personer såsom Tiina Rosengren och dylika personer.

   Sen är feminismen i sig ett grupptänk redan iom namnet i min tolkning. Det hindrar dock inte att det kan finnas individualistiska feminister.

 • Dumle

  Socialism + socialism = ?

  Två fel gör alltså inte ett rätt. 

 • Nils

  När ämnet ”Omskärelse” debatteras så rodnar folk.
  Ingen diskuterar sakligt penisens roll i en pojkes liv,inte heller diskuteras penisens roll i en gammal mans liv!
  Mekaniken av ”förhuden” pratas det inte om heller! 
  Personliga öden visas sällan och kvinnor som har relation med omskurna vägrar prata sexfunktioner eller om sina män
  Feministen Shere Hite kritiserade ”vaginalorgasmen”MKT i sin bok men nämnde inget om omskurna amerikanska mäns roll i det hela!
  Hela PorrHollywood mytologiserar den ”Judiska Penisen”